LG Electronics обяви рекордни приходи за 2018 г.

Загубите на мобилното подразделение обаче достигат 700 млн.

LG Electronics обяви рекордни приходи за 2018 г.

Снимка: Twitter профил

LG Electronics обяви рекордни приходи в размер на 54.4 млрд. долара през 2018 г., надхвърляйки продажбите от 53 милиарда долара за втора поредна година. Годишната печалба от уредите и продуктите за домашно развлечение се увеличава с близо 10% в сравнение с 2017 г.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. приходите на стойност 14 млрд. долара са по-високи от третото тримесечие, но със 7% по-ниски от последното тримесечие на 2017 г., главно поради спад в продажби на мобилни продукти. В резултат на това оперативните приходи от четвърто тримесечие намаляха до 67,1 млн. долара.

LG Home Appliance & Air Solution Company отчита 17,17 млрд. долара приходи за 2018, което представлява повишение с близо 5% спрямо предходната година, генерирайки печалба от 1,35 млрд. долара, най-голямата в историята на компанията. Приходите от четвъртото тримесечие - 3.84 млрд. долара са се увеличили с повече от 3% в сравнение със същия период на миналата година, като продажбите в Азия и Европа остават стабилни, въпреки предизвикателствата на валутния курс в Централна и Южна Америка и политическата несигурност в Близкия изток. Очаква се най-силното звено на LG през 2018 г., отново да поведе компанията през 2019 г. със засилено търсене на първокласни продукти и постоянен растеж в Южна Корея.

LG Home Entertainment отбеляза годишни приходи на стойност 14.37 млрд. долара с рекордна печалба от 1.35 млрд. долара, благодарение на силните страни на първокласните продукти на LG. В четвъртото тримесечие на 2018 г. продажбите на стойност 4,04 млрд. са с 6% по-ниски от предходната година, но с 23% повече от предходното тримесечие, което се дължи до голяма степен на силното сезонно търсене. В бъдеще LG има намерение да увеличи приходите и оперативната си печалба, като се фокусира върху увеличаването на продажбите на първокласни OLED телевизори и широкоекранни Ultra HD телевизори.

LG Mobile Communications отчете 7.08 млрд. долара приходи, като продажбите през четвъртото тримесечие възлизат на 1.51 млрд. долара, което е спад с 16% спрямо третото тримесечие. Въпреки че оперативната загуба за цялата година нарасна до 700,65 млн. долара, бизнес структурата на мобилното подразделение показа подобрение в резултат на по-добър контрол на разходите за материали. През 2019 г. мобилното подразделение на LG ще прокара 5G продукти, като се фокусира върху ключови пазари.

Компанията LG Vehicle Components отчете солидни приходи за 2018 г. на стойност 3,80 млрд. долара, което е 28% повече от 2017 г. През четвъртото тримесечните приходите са 1,24 млрд. долара – най-високите в историята на дивизията – което е със 71% повече от същия период предходната година и близо 20% повече от третото тримесечие. Очаква се несигурността на пазара на компоненти на превозните средства, свързани главно с въпросите на международната търговия, да допринесе за по-плавен растеж на индустрията през следващите месеци.

LG Business-to-Business регистрира 2,13 млрд. долара приходи за 2018 г. с печалба от 148,8 млн. долара. Дивизията регистрира 530.1 млн. долара приходи през четвъртото тримесечие, което е с 11% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Оперативната печалба за четвъртото тримесечие на стойност 13,2 млн. долара беше повлияна от увеличените инвестиции, ефектите от тарифите за внос и продължаващото обезценяване на слънчевите панели, което компенсира подобренията в разходите. Въпреки това, LG планира да оптимизира разходите в LG Business-to-Business чрез диверсифициране на целевите пазари за слънчевите панели, максимизиране на дейността на слънчевата фабрика в САЩ и насочване към нови области за растеж на бизнеса си.

Коментари: 0