Либерализацията на газовия пазар ще е ключова за цялото общество

България е с най-ниския коефициент на сигурност на снабдяването с природен газ на крайните потребители в ЕС, допълни Иван Иванов

Либерализацията на газовия пазар ще е ключова за цялото общество

Либерализацията на газовия пазар ще е от ключово значение за цялото общество, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов по време на дискусия за развитието на газовия пазар в България.

Чрез предстоящото преминаване към пълната либерализация на електроенергийния пазар започваме разработването и на сегмент за търговия на природен газ, заяви заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков.

Промените, които се подготвят от КЕВР, целят създаването на свободен и недискриминационен достъп до газовата мрежа и съоръженията от търговците и снабдителите с природен газ. Те целят също и създаване на възможности всеки участник да сключва двустранни сделки за внос на природен газ или да купува количества от местен добив. Правилата и методиките, които са в компетентността на КЕВР, трябва чрез постепенни промени да доведат до условия, които да позволят либерализацията на този пазар, заяви председателят на КЕВР, предаде БТА.

Сред проблемите пред  Бългаиря в газовия сектор Иван Иванов изтъкна факта, че България е с най-ниския коефициент на сигурност на снабдяването с природен газ на крайните потребители в страна от ЕС - 47. Коефициентът е въведен чрез еврорегламент от 2010 г. Изискването, което се поставя от ЕС коефициентът да бъде не по-малко от 100, като почти всички държави, включително и тези от Централна и Югоизточна Европа /ЮИЕ/, имат коефициент над 100, отбеляза Иванов. От страните, които ще се окажат с прекъсване на потреблението - над 50 процента за крайните доставчици, ако бъде преустановено доставянето на природен газ от Украйна, в ЮИЕ са само България, Македония и Гърция.

България се явява като един от енергийните острови в Европа и един от последните в Европейския съюз каза Иван Иванов. Той изтъкна още, че в страната през последните години,потреблението на природен газ трайно е под 3 млрд. кубически метра, при над 5 млрд. през предходни години. Страната ни е на последно място в ЕС по потребление на природен газ от бита с дял от 4 на сто. Битовите потребители са 71 000 домакинства или 2 - 3 на сто от всички домакинства в България, докато в развитите западни държави този дял е над 50 на сто.

Тези факти обуславят необходимостта от диверсификацията на доставките, напомни Иванов и изтъкна, че възможностите за това са чрез увеличаване на местния добив и чрез изграждането на междусистемните газови връзки. 

Председателят на КЕВР подчерта също, че в страната съществуват сериозни възможности за добив на собствен природен газ, като две от находищата са в дълбоките води на Черно море, а това ще направи още по-голямо значението на газоразпределителния център.

Коментари: 0