Лидерството и растежът са в основата на Теленор

Необходимо е да оперираме още по-ефективно, да създаваме нови, по-интелигентни продукти и услуги, и да продължим да бъдем движени от нуждите на пазара

Джейсън Кинг:

Лидерството и растежът са в основата на Теленор

Снимка: Списание Икономика

2981 ~ 9 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Необходимо е да оперираме още по-ефективно, да създаваме нови, по-интелигентни продукти и услуги, и да продължим да бъдем движени от нуждите на пазара

Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на „Теленор България“ от 2018 г. Ръководил е бизнес трансформации, преструктурирания и разраствания на бизнес операции на множество предизвикателни пазари във водещи компании като Deutsche Telekom, UPC Liberty Global. Veon, Apple, „Теленор Дания“.

Г-н Кинг, 2020 е безпрецедентна година. Как тя се отрази на Теленор?

Пандемията предизвика сериозни икономически и политически сътресения. В нашия случай това означаваше да си сътрудничим по-тясно и същевременно да проявим много голяма гъвкавост. Случилото се и извънредното положение бяха предизвикателство за лидерските умения на всички, целият мениджърски екип на Теленор трябваше да се мобилизира, за да продължи работата без сътресения и възможно най-гладко. Фактът, че всички останахме внезапно - и то поотделно - вкъщи, ни принуди да намерим допълнителни нива на вътрешна мотивация и стабилност. Има хора, които изначално са вътрешно мотивирани, обикновено такива са занимаващите се с продажби и предприемачество, но за редица екипи в големите корпорации може би не е било толкова лесно да се адаптират с доста по-различния модел на мислене.

Стратегически погледнато, Теленор вече беше напълно подготвен да посрещне всяко предизвикателство по отношение на инвестиционни планове, оборудване, сигурност и процеси. Да бъдем гъвкави, е заложено в нашата култура. Прекрасен пример беше масовото и безпрецедентно преминаване към работа от вкъщи - в Теленор от години прилагаме режим на дистанционна работа. Така че за нас това не беше огромен практически проблем, докато за други компании  предизвика значителни промени. Все пак психологическото предизвикателство беше трудно за преодоляване – офисите бяха празни, имаше несигурност за бъдещето и бяхме принудени да преосмислим нашите ценности.

Гордея се с начина, по който екипът ни се справи, тъй като останахме стабилни в осигуряването на критична за бизнеса и обществото свързаност и устойчивост, в улесняване организацията на работа от вкъщи, поддържане на връзка между хората и информираността и всичко това благодарение на нашата устойчива и надеждна мрежа по време на наложената социална изолация.

Смятате ли, че тези промени в поведението ни, които се случиха по принуда, ще останат трайно?

Не съм толкова убеден, колкото другите, че ще бъдат трайни. Със сигурност почти всеки аспект от живота ни е повлиян от COVID-19. Начинът, по който работим, общуваме и взаимодействаме помежду си, се промени. Видяхме ускореното внедряване на технологии и бърза дигитализация, повратна точка за преход от реална към виртуална глобализация. Но дали тази промяна е дълбоко вкоренена? Ще се върнат ли хората към живота, който са водили преди COVID, когато могат? Предполагам, че да, до голяма степен ще го направят в момента, в който започнат да се чувстват по-сигурни. Същностната промяна изисква истинска корекция на нашия начин на мислене и все още предстои да разберем дали тези няколко месеца коренно са променили възгледа ни за света. В по-широк мащаб за съжаление наблюдавахме поляризирана политика по света. Най-важният извод за мен от тази година е, че се нуждаем от по-тясна и истинска връзка между лидерите и хората във всякакъв смисъл.

Къде сред нещата, без които хората днес не могат, ще поставите телекомуникациите?

Несъмнено пандемията от COVID-19 изкристализира нещата, които хората смятат за най-необходими. Наше собствено проучване по време на кризата показа, че хората поставят телекомуникационните услуги в първите топ 3 най-важни стоки и услуги – наред с храните и лекарствата и хигиенните продукти, и само малка част са склонни да обмислят намаляване на разходите за телекомуникации, ако ситуацията се влоши. Всички технологии, които ни свързват, независимо дали са мобилни телефони и есемеси, интернет, имейл и други онлайн инструменти, са по-важни от всякога, за да ни позволят да си вършим работата. Те насърчиха проявяването на повече гъвкавост и сътрудничество и ги пренесоха в домовете си до такава степен, че днес не можем без телекомуникационни услуги нито като отделни потребители, нито като бизнес и общество.

Как се промени поведението на потребителите?

Очакванията на всички бяха, че ще има скок в използването на данни, но това, което наистина ни изненада, беше, че всъщност хората правеха повече обаждания. Те искаха да чуят гласовете на близките си, тъй като не можеха да се срещнат, и така обемът на гласовите повиквания нарасна експоненциално на всички пазари - обратното на всички прогнози.

За Теленор надеждността на мрежата е и ще остане фокус, заедно с подобряване на клиентското изживяване и предоставяне на достъп до мрежови услуги. Телекомите по цял свят се адаптират към нови начини да продават продукти и да предоставят услуги, като самообслужването става все по-важно – това е област, в която систематично инвестирахме през последните две години. В условията на COVID-19 правителствата и организациите все по-често ще използват данни за проследяване и ограничаване разпространението на вируса, превръщайки поверителността на данните във все по-актуална тема.

Възможността за дистанционна работа позволи на мнозина да избягат от големите градове. Как предвиждате това да се развие в дългосрочен план?

Като мобилен оператор имаме присъствие във всяка част на страната, така че от практическа гледна точка свързаността е еднаква, където и да са работещите. Но реално повечето са напуснали градовете, за да минимизират риска от заболяване. Честно казано, не вярвам, че хората ще искат да работят само отдалечено и за постоянно. Да, някои професии наистина могат да бъдат изпълнявани отвсякъде, но много хора предпочитат да са в офис! Толкова много от живота ни се съсредоточава около нашата работа, огромна част от социалната структура е там, където работим. Не става въпрос просто за затваряне на офиса и „бягство“ в провинцията. От бизнес гледна точка това е трудно, сложно уравнение и може да се наложи повторно калибриране. Подобна постоянна промяна е много рискова стъпка за бизнесите и трябва добре да бъде обмислена. Убеждението ми е, че засега е малко вероятно това да е релевантно за повечето големи корпорации, въпреки че може да бъде от полза за стартиращи фирми и инвестиции на зелено.

Какви са плановете ви за развитието на Теленор България оттук нататък?

Растежът е от ключово значение и това няма да се промени. Ще продължим да работим със съществуващата ни клиентска база, ще предлагаме нови продукти и услуги, а също така искаме да навлезем повече в предлагане на съдържание. Като мобилен оператор имаме предимства, които ще развиваме занапред - нашата посока е да променим фокуса от отделния потребител към работа с цели домакинства. Определяме „домакинството“ като физическо място или семейство. Това може би не е тясната дефиниция на семейство. В широк смисъл семейство са хора, които работят заедно, общуват или са например група от по-млади специалисти със сходни професионални умения и виждания или няколко души, живеещи заедно, които не е задължително да са роднини или да са близки приятели. Ще разработим това ниво на свързаност независимо дали фиксирано, или безжично, доставяйки съдържание или други услуги, от които хората наистина се нуждаят.

Друг двигател на растежа са бизнес клиентите, както и продажби на други брандирани продукти като лаптопи и телевизионни сетове.

Вие сте в най-динамичния сегмент на новото време. На какъв натиск сте подложени?

Голям! Развитието на индустрията днес на нашите пазари се измерва с едноцифрено число - много различна ситуация от само пет години назад, като на някои пазари има и отрицателен растеж. Растежът и ефективността са ключови за телекомите в момента. Нашите акционери очакват растеж, така че е необходимо да оперираме още по-ефективно, да създаваме нови, по-интелигентни продукти и услуги и да продължим да бъдем движени от нуждите на бизнесите и потребителите. Ако нещо има смисъл и допринася за растежа на бизнеса, тогава ние ще инвестираме в него. Работим в редица вертикално свързани пазари, например обработка на големи масиви от данни и IoT (Интернет на нещата), fleet мениджмънт, интелигентно измерване и др.

Какво е бъдещето на телекомуникациите и компаниите, които разработват и предоставят такива услуги?

Предстоят трудни години. Продължаващият растеж и развитието на бизнеса са по-несигурни в обозримо бъдеще. Вследствие от изолацията общата кредитоспособност на клиентите намаля. Телекомуникациите обаче са принудени да инвестират все повече в увеличаване на капацитета. Правителствата и потребителите очакват частните телекомуникационни компании да продължават да инвестират в техните мрежи и да внедряват най-модерното оборудване. Смятам, че в сектора на телекомуникациите операторите трябва да се съсредоточат върху надеждността на мрежата, да разгледат възможностите за повече автоматизация както на процесите, насочени към интеракция с потребителите, така и на вътрешните процеси, следейки за тяхната ефективност, както и да инвестират по интелигентен начин.

Какви са плановете на Теленор България за 5G?

5G не е отдалечена реалност. През юли 2019 г. успешно тествахме исторически 5G видеоразговор между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и актьора Башар Рахал. Твърде рано е обаче да се говори за масово навлизане на технологията, тъй като все още много от елементите на екосистемата липсват или не са достатъчно развити, а и търсенето от страна на потребителите, включително бизнесите, не е на необходимото ниво. Мрежовото оборудване за мрежите от ново поколение продължава да е много скъпо и доставчиците имат да извървят дълъг път, за да се справят с техните предизвикателства. Мобилните телефони и устройства, поддържащи 5G, са все още в срявнително начален етап на развитието си. Радиочестотният спектър е друга тема, която поне в България има положително развитие. Според мен най-ранното и по-широко търговско приложение на 5G ще наблюдаваме през 2022-2023 г. Въпреки че можем да станем свидетели на 5G мрежи в България и по-рано, всички играчи на пазара трябва да подходят внимателно с инвестициите си в тази прохождаща ниша. Като всички свои предшественици, в крайна сметка 5G няма да закъснее и ще стане реалност.

Какви са силните страни на Теленор като бранд? Предстои ли ви ребрандиране?

Възприятието, че сме надежден партньор, етични и открити, е най-голямата ни сила. Знам, че звучи като клише, но искрено вярвам, че нашите служители на първа линия са тези, които могат да комуникират тези наши качества и ценности – чрез начина, по който общуват с хората, разрешават проблеми и намират общ език с всички. Това е важно, за да доказваме на клиентите, че могат да ни имат доверие и сме напълно откровени с тях. Съвсем осъзнато не натоварваме клиентите си с акроними и технологичен жаргон. И, разбира се, известен е фактът, че Теленор има най-добрата мрежа – нещо, което непрестанно подобряваме, а доказателство за това са сертификатите за качество и надеждност на мрежата Best in Test, които получаваме. Ако трябва да посоча три причини защо човек да избере Теленор, това ще са, че ние сме доверен партньор, имаме стабилна мрежа и работим за своите клиенти. Нямаме планове да се ребрандираме в близкото бъдеще.

Крие ли голям потенциал този наш неголям пазар?

Определено да! България има фантастична, но с неизползван потенциал геополитическа локация на кръстопътя между Европа и Азия. Тя има достъп до всички структури на ЕС, от които да се възползва. Тук има толкова талантливи хора, както и огромен човешки капитал в чужбина от хора, които могат да се завърнат, ако виждат потенциал и възможности. Търговските маршрути - друго слабо използвано предимство - позволяват достъп от тук до Близкия изток и Северна Европа.

Лично аз съм изненадан колко подценявана е естествената красота на България. Планините и морето са невероятно красиви - това трябва да се позиционира по-добре!

София и други градове в страната са на път да се превърнат в хъбове за иновативен бизнес, R&D и стартъпи, превръщайки страната в магнит за способни специалисти от цял свят, но също така задържайки тук брилянтните умове.

Какво бих променил? Средата е много динамична, но аз бих предпочел да има по-предвидима среда и повече стабилност, за да е възможно по-доброто планирането на бъдещето. Правене на бизнес е много преплетено с политическата среда, но в по-малките страни често е така.

България винаги ще бъде част от мен дори когато някой ден си тръгна.

Кое в бизнеса тук ви държи буден вечер?

Как да продължим да растем с правилните темпове. Цените на пазара тук са сравнително ниски, на фона на тези в останалата част от Европа. Местната покупателна способност донякъде отразява този факт. От друга страна, цените на мрежовото оборудване и всички други свързани разходи са подобни на останалите глобални оператори. Kогато бизнесът инвестира в инфраструктура на глобални ценови нива, несъответствието между високи разходи и ниски цени може да се окаже камъчето в обувката. Тук това важи за всеки бизнес, който прави капиталови инвестици на база внос от чужбина.

Расте броят на комуникационните канали. Кои от тях използвате най-често?

Нищо не може да замести комуникацията лице в лице, но по отношение на социалните медии това е LinkedIn.

Кой е Джейсън Кинг извън офиса? Как си почивате, когато приключи работният ден?

Със семейството и приятелите, наслаждавайки се на чаша местен мавруд, често след лек преход сред природата и красотата на невероятните планини на България или просто почивка на зашеметяващото крайбрежие.

Подкрепи Economic.bg