Лихвите по депозитите продължават да падат

Лихвите по кредити също намаляват

Лихвите по депозитите продължават да падат
Лихвите по депозитите продължават да падат и през юни, показва лихвена статистика на БНБ.Депозити

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове в сектор "Нефинансови предприятия" през юни 2015 г. намалява с 0,94 процентни пункта до 0,73% в сравнение с юни 2014 г., а по тези в евро - с 1,36 процентни пункта до 0,63%. В сравнение с май 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,05 пр.п., а по тези в евро - с 0,20 пр.п. 

Лихвеният процент по депозитите с договорен матуритет в левове в сектор "Домакинства" през юни спада с 1,79 пр.п. до 1,57%, а по тези в евро - с 1,60 пр.п. до 1,29%. В сравнение с май 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,06 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0,04 пр.п. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сектор "Нефинансови предприятия" през юни 2015 г. се понижава с 0,16 пр.п. до 0,16% спрямо година по-рано, а този в евро - 0,13 пр.п. до 0.13%. Спрямо юни 2014 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 1,47 пр.п. до 1,59%, а по тези в евро - с 1,59 пр.п. до 1,34%.През юни 2015 г. средният лихвен по овърнайт-депозитите в сектор "Домакинства" намалява с 0,31 пр.п. до 0,30%. При депозитите с договорен матуритет в левове той се понижава с 1,50 пр.п. до 2,46%, а по тези в евро - с 1,32 пр.п. до 2,18%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 2,42 пр.п. до 1,28%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро - с 3,10 пр.п. до 1,24%.
Кредити

През юни 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2014 г. с 0.96 пр.п. до 5.66%, а по тези, договорени в евро − с 1.24 пр.п. до 5.26%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 2.06 пр.п. до 7.26%, а по тези, договорени в евро, той се понижава с 3.44 пр.п. до 5.67%.

През юни 2015 г. спрямо май 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.20 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро − с 0.43 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 2.38 пр.п., а по тези, договорени в евро, той намалява с 1.46 пр.п.През юни 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с юни 2014 г. с 0.87 пр.п. до 10.39%, а по тези в евро – с 1.31 пр.п. до 7.60%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.76 пр.п. до 5.77%, а по жилищните кредити в евро – с 0.74 пр.п. до 6.14%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0.45 пр.п. до 7.24%, а по другите кредити в евро – с 0.17 пр.п. до 5.57%.

През юни 2015 г. спрямо май 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.09 пр.п., а по тези в евро – с 0.40 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.18 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.15 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.06 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0.08 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. намалява с 1.09 пр.п. до 11.34%, а по кредитите за потребление в евро – с 1.94 пр.п. до 8.40%. През юни 2015 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2014 г. с 1.09 пр.п. до 6.27%, а по жилищните кредити в евро – с 1.11 пр.п. до 6.66%.

През юни 2015 г. в сравнение с май 2015 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 0.07 пр.п., а по тези в евро – с 0.50 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.18 пр.п., а по тези в евро – с 0.16 пр.п. 


Коментари: 0