Липсата на квалификация спъва необятния потенциал на AI

Изкуственият интелект има потенциал да добави 16 млрд. долара към глобалния БВП

Липсата на квалификация спъва необятния потенциал на AI

Снимка: Pixabay

Изкуственият интелект (AI) има потенциала да добави 16 млрд. долара към глобалния Брутен вътрешен продукт (БВП), но засега степента му на проникване е едва около 4%. Именно трудното възприемане на технологията от обществото е сред основните проблеми пред нейното разгръщане. 

За да минимизира страха от внедряването на AI, технологичната компания Accenture например предлага своеобразна сделка на своите служители. Стратегията е следната: Ако работата на даден служител бъде автоматизирана, работодателят се ангажира да да обучи служителя в нещо друго. Проблемът, който завеждащата HR отдела Accenture Елин Шуук очертава, е нежеланието на работниците да се преквалифицират. Силните им страни обаче вече не са толкова полезни, колкото в началото. 

Според Шуук има две основни съставки в процеса по стимулиране на хората да започнат да използват технологии с изкуствен интелект. Първата е личният стремеж, а втората учебната гъвкавост. Налични ли са те, крайният резултат ще е налице. 

Сред проблемите е и недостигът на обучители, които да са наясно с новата  технология и да са в състояние да предадат знанията си на останалите хора. 

Що се отнася до компаниите, има редица стъпки, които трябва да бъдат предприети преди AI да стане използваем за бизнеса, обощава Fortune. Така например фирмите ще трябва да се сдобият с права за достъп до информация, както и с надеждна инфраструктура, която да им го осигурява 24/7, коментира Солмаз Шахализиде, вицепрезидент по информационна наука и инженеринг в Shopify. 
Коментари: 0