Хотелиерите масово планират по-евтини пакетни услуги

Пътуванията на българите през първите три месеца на 2020 г. се сринаха

Хотелиерите масово планират по-евтини пакетни услуги

Снимка: Pixabay

Масово хотелите и местата за настаняване в страната планират да намалят цената на пакетните услуги. Това става ясно от анкетно проучване на Националния статистически институт (НСИ) за дейностите на местата за настаняване през месец май. 57.5% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 49.4% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 29.6% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „освобождаване/съкращаване“ - 22.4%, и „60/40“ - 22.1%. От „платен отпуск“ са се възползвали 20.4% от мениджърите, а 11.3% са приложили „дистанционна форма на работа“ или „намаляване на възнагражденията на персонала“. През май 44.4% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 40.1% посочват, че няма промяна.


В краткосрочен план (през следващия един месец) 48.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 35.3% - няма да могат да се справят сами, а 15.5% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“. По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през май 63.8% от ръководителите на местата за настаняване смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 16.8% очакват временно да преустановят дейността си, 15.9% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение и едва 2.2% прогнозират да я прекратят.

Националният статистически институт публикува и друга статистика свързана с пътуванията на българите през първите три месеца на годината. От нея става ясно, че общо 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания през разглеждания период. Преобладаващата част от тях - 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях. През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98%, а на тези в чужбина - 74.7%.

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

Коментари: 0