МФ отпусна над 373 млн. лв. за разплащания по оперативни програми

Ресурсът е осигурен от националния бюдж

МФ отпусна над 373 млн. лв. за разплащания по оперативни програми

Министерство на финансите предостави сумата от 373,3 млн. лв. на Управляващите органи на Оперативните програми. В рамките на този период по ОП „Околна среда" са платени 157,8 млн. лв., а по ОП „Регионално развитие" сумата на плащанията надвишава 45,7 млн. лева.

Ресурсът е осигурен от националния бюджет с цел минимизиране на риска от загуба на средства и наваксване на изоставането при изпълнението на проектите вследствие на временното замразяване на плащанията по ОП „Околна среда" и две от приоритетните оси на ОП „Регионално развитие". 

Чрез съвместните усилия на всички органи, отговорни за управлението на европейските фондове в България, бе постигнат изключителен напредък в отстраняване на констатираните пропуски и недостатъци в системите за управление и контрол на ОП „Околна среда" и ОП „Регионално развитие".

В резултат на тези усилия през месец ноември плащанията от Европейската комисия по ОП „Околна среда" бяха възстановени, а до края на годината се очаква да бъдат размразени средствата и по ОП „Регионално развитие".
Коментари: 0