МФ предлага легалният ремонт на дома да намалява данъците

Отстъпката ще се дава срещу документи, че фирмата работи легално и плаща данъците за работата си

МФ предлага легалният ремонт на дома да намалява данъците

Снимка: Pixabay

Габриела Махлелиева Автор: Габриела Махлелиева

Ремонтните дейности в дома да намаляват основата, върху която се начислява данъкът върху доходите на физическите лица, собственици на жилището. Това предлага Министерството на финансите, представяйки за обществено обсъждане промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Максималното свиване на основата е заложено да бъде 2000 лв., но то ще действа, само ако бъдат предоставени валидни документи за фирмата, извършила съответния ремонт, и платежни документи.

Едно от условията, за получаване на данъчната отстъпка, е недвижимият имот, на който се прави ремонт, да се намира на територията на България. Също така подобренията по имота трябва да са направени от еднолични търговци или фирми, които са регистрирани в България. Освен това данъчните инспектори ще проверяват дали ремонтираният имот не е по някакъв начин свързан с фирмата, която извършва ремонтните дейност. Ще се проверява и за връзка между собственика на ремонтираното жилище и фирмата, която прави подобренията.

Когато жилището е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава 2000 лв.

Важно условие за облекчаване на данъците е ремонтът да е извършен срещу издаден фискален бон, разписка, банков превод или друг документ. 

По този начин държавата цели да изсветли строителния сектор в страната. От друга страна, държавата ще се опита да стимулира хората да използват лицензирани строителни услуги, а не такива „на черно“.

Коментари: 0