1,6 млн. евро за културен туризъм в Дунавския регион

В рамките на проекта Министерството на туризма планира да изпълни пилотен проект в гр. Видин, чрез който да се създадат 3D модели на крепостната система „Калето“ и местната синагога

1,6 млн. евро за културен туризъм в Дунавския регион
504 ~ 1 мин. четене

Подписан е договорът за предоставяне на национално съфинансиране между Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.“ финансиран по Транснационална програма „Дунав“.

Общият размер на бюджета по проекта е 1 676 878,64 евро, като бюджетът на Министерството на туризма е 139 248,30 евро, от които: Европейски фонд за регионално развитие – 118 361,05 евро и Национално съфинансиране – 20 887,25 евро.

Проектът се изпълнява в партньорство с още осем партньора от шест държави и продължителността му е 30 месеца – от 01.01.2017 г. до 30.06.2019 г. Официалното му начало бе отбелязано на 20 април 2017 г. във Виена, Австрия.

Основната му цел е да се разкрие „скритото“, малко познато културно и историческо наследство в Дунавския регион, чрез съвременни форми на представяне. По този начин ще се насърчи предлагането на нови туристически продукти в областта на културния туризъм.

До есента на 2017 г. ще бъде извършено проучване в страните от Дунавския регион, чрез което да се идентифицират малко познати културно-исторически обекти.

В рамките на проекта Министерството на туризма планира да изпълни пилотен проект в гр. Видин, чрез който да се създадат 3D модели на крепостната система „Калето“ и местната синагога. Обектите ще бъдат представяни на туристите на информационни киоски, разположени в различни части в града.

Подкрепи Economic.bg