€25 млн. за България и Турция за околната среда и туризма

Стимулира се развитието на местната икономика в граничните райони

€25 млн. за България и Турция за околната среда и туризма

Защита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия вчера.

Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора, съобщи представителството на ЕК в София.

„Близо 50-те млн. лева от ЕС ще подобрят сътрудничеството с нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и културата. Особено важно е да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на страната“, каза Кристалина Георгиева, зам.-председател на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси.

Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика, заяви: „Програма ще подпомогне хората, които живеят в граничните райони на България и Турция. Нашите трансгранични програми показват най-добре как ЕС обединява различни общности за намиране на общи решения на общите проблеми. Благодарение на тази програма сътрудничеството може да донесе много предимства на хора в граничните области – като нови работни места, изследвания и иновации, туризъм.“

Трансграничната програма България–Турция покрива 3 гранични региона в България и 2 турски провинции. Тя е на стойност почти 30 млн. евро, като над 25 млн. евро се осигуряват от ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ, предаде Агенция "Фокус".

Сред очакваните резултати са:

- Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално управление; повишаване на информираността и подготовката на населението.

- Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от населението.

- Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено по отношение на морското пространство.

Коментари: 0