1,4 млрд. лева при колекторските компании

Типичният длъжник е мъж до 30 години, отчитат от асоциацията на дружествата

1,4 млрд. лева при колекторските компании
228 ~ 4 мин. четене

Колекторските агенции са обработили задължения на физически лица в размер на 1.431 млрд. лв. през 2014 г. Това показва проучване на Ипсос България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) в началото на тази година. Данните включват обобщена информация от 15-те компании-членки на АКАБГ, които представляват близо 75% от пазара на необслужваните вземания в страната ни (по справка за оборотите в сектора). 

От бранша отчитат близо 50 на сто спад на възлаганите обеми дългове, като този показател година по-рано достигаше 2 605 млрд. лева. Основните кредитори, които използват услугите на колекторски агенции, остават банките (с 21% oт възложения обем, намаляващ от 38% през 2013 г.) и телеком операторите (с 33% при 40-процентен дял година по-рано). 

През 2014 г. делът си увеличават значително небанковите финансови институции и ютилити компаниите (сега държащи по 14% от възложените случаи).


„Причините за намаления обем на възложените дългове и това променено разпределение са най-вече ниското кредитиране от банките през последните години и съответно свиването на кредитните им портфейли“, коментира Райна Миткова, председател на АКАБГ. „Така техният дял от общия обем необслужвани кредити за 2014 г. намалява до 21%, а този на другите финансиращи институции, които натрупаха значителен обем кредити, се увеличава от 3% на 14%. 

В същото време задълженията към телекоми и небанкови финансови институции са с по-малък размер, което води и до намаляване на общия обем подаден дълг”. При ютилити компаниите просрочените вземания продължават осезаемо да нарастват, но увеличението в отчитаните от колекторите обеми през 2014 г. се дължи по-скоро на факта, че някои комунални дружества започнаха да използват услугите на такива агенции, макар и подобни практики да са все още рядкост.

Плащаемостта на потребителите през изминалата година отбеляза нестабилна тенденция, за разлика от типичната сезонност, която по принцип наблюдават от бранша. Сред основните събития, които оказаха по-осезаемо влияние върху събираемостта, беше несигурната политическа обстановка около предсрочните парламентарни избори, която по традиция е свързана с нарастване на спестяването от страна на гражданите. 

Ситуацията в банковия сектор също имаше известно отражение – в първите месеци определени потребители, които получаваха заплатите си в КТБ, изпитаха по-сериозни затруднения с погасяването на дълговете си. От АКАБГ обаче посочват, че подобни случаи при гражданите са по-скоро изключение, докато при бизнес клиентите със сметки в банката просрочията са били по-значителни.От асоциацията отчитат и промяна при типичния длъжник – вече това е мъж, на възраст до 30 години. Мнението на експертите е, че причината се крие най-вече в липсата на опит с кредитни продукти при по-младото поколение и по-голямата предпазливост при хората над 40 години, които са преживели финансови трудности през кризисните 2008 – 2012 г. Този профил е много близък до типичния длъжник от преди кризата – млади хора с ниска финансова грамотност, които не познават добре финансовите продукти, подхождат без необходимата отговорност към тях и не умеят да управляват добре личните си финанси. 

При фирмените вземания продължава ръстът на обработваните от колекторски агенции, отбелязан и в началото на 2014 – общо обслужваните фирмени дългове през годината е в размер на 46.4 млн. лв., при 18.9 млн. лв. за 2013. Основните фактори, които оказват влияние върху пазара на събирането на междуфирмени дългове, са общото финансово състояние на компаниите, проникването на този тип услуга на българския пазар, както и нейното качество. 

Може да се каже, че през 2014 година по-силно влияние оказа разпознаваемостта на професионалното управление на вземания от страна на фирмите и на неговите предимства пред вътрешното събиране на дълговете, осъществявано от самите компании. „Агенциите, специализирани в събирането на фирмени вземания, членуващи в АКАБГ, положиха доста усилия в посока налагането на прозрачност на услугата пред бизнеса и в постоянното постигане на по-високи резултати, което от своя страна е стимул за повишаване на нейното качество.“, посочва Милена Виденова, заместник-председател на АКАБГ. „Очевидно е, че пазарът на тази услуга е в процес на развитие и нашето очакване е за ръст на търсенето през 2015 година“.

Наблюденията от началото на 2015 г. показват стабилни нива на плащаемост – която по предварителни данни за първите два месеца от годината нараства с 8% спрямо същия период на 2014 г. От АКАБГ считат, че по-ниските цени на петрола ще имат благоприятно отражение върху способността на гражданите да покриват задълженията си – спестените пари от по-евтиния бензин ще могат да се насочат към потребление на други стоки и услуги. 

Като положителен факт отчитат още, че това се случи в зимните месеци, в които разходите за отопление традиционно са в най-голяма тежест на семейния бюджет и нерядко затрудняват плащането на сметки и вноски по кредити.

Очакванията са, че с намалените разходи за гориво, домакинствата ще могат да посрещат по-лесно задълженията към кредиторите.

Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) е единствената в страната браншова организация, обединяваща компаниите, специализирани в събирането и изкупуване на просрочени вземания. Тя е основана през 2011 г. и къммомента в нея членуват 15 от най-големите агенции в сектора. Основните цели на асоциацията са налагане на етични стандарти на работа в бранша, повишаване прозрачността на събирането на вземания и защита правата на длъжниците. Към настоящия момент служителите, заети в бранша за събиране на вземанияq са близо 1000, показват още данните от проучването. 

Коментари: 0