МРРБ разрешава временно „замразяване“ на проектите по ОПРР

Заявления за кандидатстване за саниране ще се приемат до 21 април

МРРБ разрешава временно „замразяване“ на проектите по ОПРР

Снимка: Economic.bg/Краси Свраков

932 ~ 2 мин. четене

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще разрешава временно спиране на изпълнението на проектите от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), а причината е извънредното положение, в което се намира в България в момента.

Всеки, който иска да му бъде прекратен временно срокът за изпълнение на проекта, за който е получил пари от програмата, трябва да изпрати „мотивирано искане, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по даден проект“, обясняват от регионалното министерство.

При изпращане на искането трябва да се посочи и конкретен период (с начална и крайна дата), за който бенефициентът желае да бъде прекратена работата по проекта. Посоченият период обаче не трябва да е по-дълъг от обяввения срок за извънредно положение.

След като проектът се „размрази“ и работата по него започне отново, срокът му за изпълнение ще бъде удължен с толкова, за колкото е бил прекъснат. Ако след това стане така, че се появи пречка, която не позволява изпълнение на договора, то той може да се промени. Това са случва обаче само при условие, че „неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“/ изключителни обстоятелства, пишат от МРРБ.

Срокът за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ няма да бъде удължаван над максимално допустимите, съгласно посочените в Насоките за кандидатстване по процедурата. След отпадане на извънредното положение в страната бенефициентите няма нужда да изпращат искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите.  

МРРБ уточнява, че кандидатите с проекти за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради в 28-те малки общини, както и по мярката за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания, които ще бъдат финансирани от програмата – ще могат да подават заявленията си до 21 април 2020 г. Съгласно Насоките за кандидатстване общините е задължително да предоставят Решение на Общинския съвет. 

Коментари: 0