МТСП напомня на работодателите да осигурят безопасни условия за служителите

След края на извънредното положение започна поетапно възстановяване на икономиката

МТСП напомня на работодателите да осигурят безопасни условия за служителите
1620 ~ 2 мин. четене

Министерство на труда и социалната политика напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при възобновяване на дейността или на част от нея. Съобщението на Инспекция по труда е предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация, във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката.

Трудовото законодателство задължава работодателите при нововъзникнал риск, какъвто е коронавирусът, да направят актуализация на оценката на риска и да планират и прилагат мерки за минимизирането му. Друго задължение на работодателите е да запознаят работещите с актуализираната оценка на риска и планираните мерки.

По отношение на превенцията на разпространението от коронавирус на работните места е издадена Заповед на министъра на здравеопазването. В нея има конкретно разписани мерки, които работодателите следва да предприемат, както и алгоритъм за дезинфекционните мероприятия и инструкции за хигиена на ръцете, пишат от МТСП.

Предвид спецификата на риска от разпространението на коронавирус е препоръчително в актуализацията на оценката на риска да участва и лекарят от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя. Условията, при които службата ще участва в актуализацията, зависят от уговореното от работодателя с нея. Инспекцията по труда обаче напомня на работодателите, че законодателството е вменило на тях цялата отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа, както и контролът по спазване на въведените правила и мерки. Работодателите сами преценяват дали да възложат тази дейност на външни организации и експерти или могат да се справят със собствени сили.

На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.


Подкрепи Economic.bg