МВФ иска още действия за укрепване на банковия надзор

Фондът препоръчва да се работи по инструменти за осигуряване на възможност за ликвидна подкрепа от страна на БНБ

МВФ иска още действия за укрепване на банковия надзор
588 ~ 2 мин. четене
Необходими са още мерки за укрепване на банковия надзор, както и одобряване на плановете за преструктуриране на системно важни местни банки и разработването на инструменти за осигуряване на възможност за ликвидна подкрепа от страна на централната банка. Това са препоръките на Международния валутен фонд (МВФ), който обсъди и одобри доклада „Оценката на стабилността на финансовата система в България”.

От Българската народна банка (БНБ) обявиха, че докладът е предизвикал интерес в Изпълнителния съвет на МВФ, а по време на дискусията, която е била общо положителна за България. Според съобщението на БНБ Съветът е поздравил българските институции за предприетите стъпки за възстановяване на доверието в банковата система след 2014 г. и са подкрепили продължаването на усилията за укрепване на финансовия сектор. Европейската централна банка и Европейската комисия отделно са представили коментари в подкрепа на изводите и препоръките от доклада в областта на банковия сектор.

Постигнат е напредък в укрепването на банковия надзор след оценката през 2015 г. на съответствието на надзорните практики на БНБ с Базелските основни принципи, но са необходими още действия и ресурси. Рамката за управление на кризи в банковия сектор е изградена на здрава основа, но предстоят още важни стъпки, включително одобряването на плановете за преструктуриране на системно важни местни банки и разработването на инструменти за осигуряване на възможност за ликвидна подкрепа от страна на централната банка, се казва още в прессъобщението на МВФ, се казва в позицията на фонда.

МВФ дава независима, всеобхватна и задълбочена оценка на текущото състояние на финансовата система на страната и извършеното от регулаторните институции, в частност Българската народна банка (БНБ), през последните две години. Изводите и препоръките от оценката идват в края на важен етап от изпълнението на мерките за реформиране и развитие на банковия надзор и изграждането на рамка за управление на кризи в банковия сектор, и очертават насоки за последващи действия в съответните области.

Финансовата система на България през последните години показа устойчивост на шокове, въпреки затварянето през 2014 г. на четвъртата по големина банка в резултат на измами и вътрешни злоупотреби, се казва в прессъобщението на МВФ. Тогава случаят повдигна въпроси относно жизнеспособността и на други банки, някои от които претърпяха отлив на депозити, и порoди опасения във връзка с упражнявания от БНБ надзор. С цел възстановяване на доверието властите, освен искането за извършване на оценката по Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP), проведоха преглед на качеството на активите на банките и небанковите финансови институции, предприеха реформи в банковия надзор и въведоха нова функция по преструктуриране на кредитни институции.

Банковата система се стабилизира след затварянето на банката през 2014 г., благодарение на започнатите реформи и наличието на значителни капиталови и ликвидни буфери. Прегледът на качеството на активите през 2016 г. осигури задълбочена оценка на практиките на банките за определяне на обезценките, качеството на кредитните данни, и процесите за оценка на обезпеченията. На ниво банкова система следва да бъдат намалени необслужваните кредити, а някои банки, за които прегледът установи необходимост, следва да изпълнят съответните капиталови планове.
Коментари: 0