МВФ понижи прогнозата си за 2015 г.

Една от причините е резкият спад на цените на петрола

МВФ понижи прогнозата си за 2015 г.

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия ръст на световната икономика за 2015 г.

При прогнозирани 3,8% през октомври 2014 г., в януарския доклад "Перспективи за развитието на световната икономика" на МВФ е заложено понижение от 0,3% до 3,5%. Коригирана е надолу и прогнозата за 2016 г. – с 0,3% до 3,7%.

"Корекцията е свързана с преоценка на перспективите за икономиката на Китай, Русия, Еврозоната и Япония, както и във връзка с отслабването на активността в някои страни износителки на петрол вследствие резкия спад в цените", се отбелязва в доклада на МВФ.

Прогнозата за икономическия ръст на развитите страни за 2015 г. е повишена с 0,1% - до 2,4%. Прогнозата за 2016 г. остава без промяна - 2,4% икономически ръст. По отношение на развиващите се пазари прогнозата на МВФ за 2015 г. е понижена от 4,9% на 4,3%, а за 2016 г. - от 5,2% на 4,7%.

Прогнозата за икономическия ръст на САЩ е повишена с оглед понижената безработица в страната - с 0,5%, до 3,6% за 2015 г., а за 2016 г. с 0,3%, до 3,3%. Прогнозата за Япония търпи понижение с 0,2% за 2015 г. и с 0,6% за 2016 г. Прогнозата за Китай е понижена от 7,1% до 6,8% за 2015 г. и от 6,8% до 6,3% за 2016 г.

Прогнозата за Еврозоната е понижена с 0,2% и 0,3%, съответно за 2015 г. и 2016 г., като се предвижда икономически ръст от 1,2% и 1,4%. В предишната прогноза на МВФ бе заложен по-сериозен спад. Основание за корекцията са очакванията, че тази седмица Европейската централна банка ще огласи пакет мерки за стимулиране на икономиката.

Икономическият ръст на Русия за 2015 г. се очаква да бъде 3%, като обаче за 2016 г. се предвижда сериозен спад - до 1%. МВФ обяснява това със санкциите, наложени на Москва заради кризата в Украйна и по-специално заради анексирането на Крим.

Коментари: 0