Над 200 хил. българи с по-високи заплати през 2015 г.

Размерът на осигуровките за пенсия се запазва

Над 200 хил. българи с по-високи заплати през 2015 г.

От Нова година най-ниското възнаграждение в България вече е 360 лв. на месец. От януари работещите ще получават с 20 лв. повече. Промяната ще се отрази на над 200 хил. българи, чиито чист доход след плащането на осигуровки и данък общ доход ще се увеличи от 266 на 282 лв.

Най-нископлатените работещи ще останат под официалния праг за бедност в страната, който за 2015 г. е 286 лв. Предвижда се от 1 юли минималната заплата да се повиши до 380 лв., но лошата новина за т.н. работещи бедни е, че необлагаемият праг от 340 лв. за трудови доходи бе премахнат.

През 2015 г. ще се запази размерът на осигуровките за пенсия, здраве, безработица, майчинство и трудова злополука, но хората с високи доходи ще правят по-големи вноски заради повишаването на максималният осигурителен доход от 2400 на 2600 лв., пише „Труд“. Хората, които получават такъв доход ще плащат по 335 лв. осигуровки на месец, което с 25 лв. повече от 2014г.

От новата година влязоха в сила и новите минимални осигурителни прагове. Синдикатите и работодателите договориха 4,4% среден ръст за 42 бранша и 4% увеличение в останалите браншове. Мениджърите в производството на кокс и рафинериите ще се осигуряват върху най-високи суми и ще правят вноски върху минимум 1579 лв.

По-големи разходи за осигуровки ще имат и земеделците и зеленчукопроизводителите. Минималната сума, върху която ще се изчисляват вноските им, ще се увеличи от 240 на 300 лв., а осигурителният доход за самоосигуряващите се няма да се променя.

Болнични листове ще се изпращат до НОИ онлайн

От Нова година лекарите няма да издават хартиени болнични листове, а ще ги пращат онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове. За пред работодателя ще се разпечатва документ на хартия, в който ще се посочват периодът и причината за отсъствие от работа.

Целта е да се ускори обработването и плащането на болничните. Досега срокът беше 15 дни след като работодателят подаде листа в НОИ. Очакванията са, че пращането на данните по електронен път ще го съкрати до 5 работни дни.

НОИ вече разпространи безплатния софтуер и инструкции за ползването му. Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си, разполагат с 6 месеца, за да си осигурят.
Редът за плащането на болничните ще се запази. 
Както и през миналата година работодателите ще плащат първите три дни. След това разходът се поема от НОИ.

По-ниски обезщетения за майките

От 1 януари НОИ изчислява обезщетението за първата година от майчинството от дохода за последните 24 месеца преди раждането. През 2014 г. базата беше заплатата за последните 18 месеца.  Промяната ще се отрази на майките, чийто 45-дневен болничен преди раждането е започнал след Нова година. 

Очакванията са, че в повечето случаи включването на по-стари доходи при определянето на обезщетението ще понижи размера му средно с около 10 лева. Това ще спести на НОИ около 6 млн. лв. годишно.

Друга промяна е, че семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции през 2015 г. При едно дете годишната данъчна основа на единия родител ще се намалява с 200 лева. Това означава, че той ще плаща с 20 лв. по-малък данък. За две деца намалението на данъчната основа ще е с 400 лева, а за три - с 600 лева.

Стажът за пенсия се увеличава с 4 месеца

През 2015 г. възрастта за пенсиониране няма да се повишава, но необходимият стаж ще се увеличи с 4 месеца. Мъжете ще могат да излязат в отдих на 63 години и 8 месеца само ако са се трудили 38 години. За жените критериите са 60 години и 8 месеца възраст и поне 35 години стаж.

Всички пенсии ще се увеличат от 1 юли с близо 2%. Оттогава най-ниската пенсия ще стане 157,44 лв., а най-високата 910 лв. Прогнозите са, че възрастните ще получават средно по 320 лв. 

От 1 януари се преустанови отпускането на 25% от социалната пенсия за инвалидност като добавка към друга пенсия. Очакванията са, че това ще намали разходите на НОИ за 2015 г. със 7,3 млн. лв.  Хората, които вече получават такава помощ, ще продължат да я вземат. Това са около 450 000 души.

Коментари: 0