Над 40 млрд. лева депозити на домакинства през февруари

Те нарастват с 4,6% спрямо година по-рано, сочи статистиката на БНБ

Над 40 млрд. лева депозити на домакинства през февруари
3653 ~ 3 мин. четене
Депозитите на домакинствата достигат са 40.212 млрд. лв. (48.2% от БВП) в края на февруари 2015 година. Те се увеличават с 4.6% спрямо същия месец на 2014 г. (4.3% годишно нарастване през януари 2015 година)., сочат данните от паричната и лихвена статистика на БНБ, обявени днес.

В края на февруари депозитите на неправителствения сектор са 58.984 млрд. лв. (70.7% от БВП), като годишното им увеличение е 2.5% (2.4% годишно повишение през януари 2015 година). 

Депозитите на Нефинансови предприятия са 15.464 млрд. лв. (18.5% от БВП) в края на февруари 2015 година. В сравнение със същия месец на 2014 г. те се увеличават с 0.4% (0.8% годишно повишение през януари 2015 година). 

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 10.2% на годишна база през февруари 2015 година (10.5% годишно понижение през януари 2015 г.) и в края на месеца достигат 3.307 млрд. лв. (4% от БВП).

Нетните вътрешни активи са 51.893 млрд. лв. в края на февруари 2015 година. Те намаляват с 8.9% спрямо същия месец на 2014 г. (8% годишно понижение през януари 2015 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 53.842 млрд. лв. и се понижава спрямо февруари 2014 г. със 7.7% (7.1% годишно понижение през януари 2015 година). На годишна база вземанията от неправителствения сектор намаляват с 8.6%, достигайки 51.006 млрд. лв. (7.8% годишно понижение през януари 2015 година). 

Годишното им намаление е повлияно от изключването на КТБ от паричната статистика, считано от ноември 2014 г. (без данните за КТБ за февруари 2014 г. годишният растеж на вземанията от неправителствения сектор е 0.7%).

В края на февруари 2015 г. кредитите за неправителствения сектор са 49.775 млрд. лв. (59.6% от БВП) при 49.909 млрд. лв. към януари 2015 г. (59.8% от БВП). През февруари 2015 г. те се понижават на годишна база с 9% (8.4% годишно намаление през януари 2015 година). Годишното им намаление е повлияно от изключването на КТБ от паричната статистика, считано от ноември 2014 г. (без данните за КТБ за февруари 2014 г. кредитите на неправителствения сектор се понижават с 0.1% на годишна база). 

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 87.4 млн. лева. 

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 116.6 млн. лв. (през февруари 2015 г. няма продажби на кредити), а обратно изкупените кредити – 29.2 млн. лв. (в т. ч. 2.7 млн. лв. през февруари 2015 година). Кредитите за Нефинансови предприятия намаляват с 13.1% на годишна база през февруари т. г. (11.9% годишно понижение през януари 2015 година) и в края на месеца достигат 30.618 млрд. лв. (36.7% от БВП). 

Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.174 млрд. лв. (21.8% от БВП) в края на февруари 2015 година. Спрямо същия месец на 2014 г. те намаляват с 2% (2% годишно понижение през януари 2015 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.687 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 1.4% (1.3% годишно понижение през януари 2015 година). Потребителските кредити възлизат на 7.310 млрд. лв. и намаляват с 1% спрямо февруари 2014 г. (1.1% годишно понижение през януари 2015 година). 

На годишна база другите кредити намаляват с 16.6% (18.4% годишно понижение през януари 2015 г.), като достигат 693 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 982.5 млн. лв. (1.2% от БВП) в края на февруари 2015 година. В сравнение с февруари 2014 г. те се увеличават с 1.7% (5% годишно намаление през януари 2015 година).
Коментари: 0