Над 50% от българите не одобряват посоката на развитие на ЕС

Положителни са настроенията спрямо целта на Брюксел да насърчава заетостта и да предотвратява отпадането от училище

Над 50% от българите не одобряват посоката на развитие на ЕС

53% от българите не смятат посоката на развитие на Европейския съюз за правилна. Това сочат резултатите от ново проучване „Евробарометър”, поръчано от Европейската комисия.

57% от българския народ обаче има положителна цялостна представа за ЕС. Този показател ни нарежда сред водещите страни в това отношение заедно с Ирландия, Люксембург и Португалия. 25% от българите са неутрално настроени спрямо ЕС, а 14% гледат негативно на Блока.

Българите най-много подкрепят ЕС в мисията му да насърчава заетостта и по-конкретно одобряват приоритета му до 2020 г. три четвърти от хората в трудоспособна възраст да имат работа. Втори по одобрение от страна на сънародниците ни е приоритетът на Брюксел да се понижи дялът на българчетата, напускащи училище без никаква квалификация, до 10%.

Коментари: 0