Надявам се да улесним институциите в борбата срещу контрабандата на цигари

Екип от УНСС успя да разработи иновативен метод за индикиране на незаконни обекти

Надявам се да улесним институциите в борбата срещу контрабандата на цигари
2879 ~ 5 мин. четене
Проф. Димитър Димитров от УНСС е ръководител на проекта „Идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът продължава вече две години, през които ръководителят и неговият екип са направили задълбочен анализ на публично достъпната информацията от различни държави, чрез който да изследват факторите, които влияят на незаконната търговия и контрабандата, както и да определят кои са свързаните с тях престъпления.

Специално за Economic.bg проф. Димитров споделя кои са основните приноси от двугодишната работа на изследователския екип.


- Проф. Димитров, кои бяха основните Ви цели в изследователския проект и успяхте ли да ги постигнете?

- В началото на проекта аз и екипът от катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС си бяхме поставили едни цели. Когато започнахме работа постепенно откривахме нови и нови неща, които допълнително развиваха нашия анализ. Мога да кажа, че всички работиха с желание и хъс през тези две години и когато изследванията напреднаха, ние все повече влизахме в детайли и откривахме още повече информация за контрабандата и фалшивото производство на тютюн и тютюневи изделия. В самото начало ние си бяхме поставили за цел да анализираме публично достъпната информация от различните държави, да изведем връзката на контрабандата с други престъпления, да определим индикаторите при контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, да представим контрабандата и фалшивото производство като бизнес процеси. Определено едно от нещата, с които се гордеем, е разработената от моя екип методология за измерване на склонността към незаконна търговия.

Прилагайки метода "Структурно моделиране на уравнения", при който се анализират публично достъпни данни, ние успяхме да изведем един индикатор, който нарекохме Индикатор за незаконна търговия с тютюневи изделия (Illicit Trade of Tobacco Products Indicator - ITTPI). Този индикатор се визуализира на интерактивна карта и по този начин е приложим от всяка една точка на света. Може да се използва в ежедневната работа на институциите, които се занимават с борба с незаконната търговия и производство на нелегален тютюн и тютюневи изделия. Чрез визуализирането на определени региони моделът дава прогнози за 2-3 години напред, като им показва къде рискът от контрабанда е завишен и къде биха могли те да съсредоточат усилията си.

Методът тествахме в 186 страни и поотделно в 1744 региона на ЕС (Евростат класификация по NUTS3). Също така данните от модела са потвърдени чрез сравнение с вече проведени изследвания от световни и международни изследователски центрове.

- Освен новата методология за измерване на склонността към незаконна търговия имате и много добре разработен правен анализ. Какви са основните изводи от него? Можем ли да кажем, че правната уредба в тази област е стабилна и ефективна или има нужда от известни подобрения?

- По време на проекта имахме възможност да работим с правен екип, съставен от изключителни професионалисти. Те направиха анализ на международната, европейската и българската правна рамка в областта незаконната търговия и производството на тютюн и тютюневи изделия – нещо, което не ми е известно да е правено до момента. Използваха методите, познанията и опита си от други изследвания и го пренесоха в проекта. Така направиха една цялостна ревизия на нормативните документи.

На база на анализа изведохме 25 предложения за подобряване на правната уредба, които бяха представени на публичните представяния на междинните резултати по проекта през тези две години. Много сме щастливи, че част от техните предложения са вече реализирани промени в законодателството през тези две години. Правната уредба в тази област е стабилна, но от представеното изследване на проекта ни също става ясно, че държавата ни се нуждае от няколко промени в правните аспекти, с цел още повече засилване на борбата с контрабандата и фалшивото производство на тютюн и тютюневи изделия.

- Работите ли в тази връзка с представители от законодателната власт?

- След кръглата маса, която проведохме през месец май и след представянето на резултатите на правния екип също имаше заинтересовани институции, с които продължаваме съвместната си работа. Надявам се това да продължи и в бъдеще и да подобрим максимално правната рамка в областта.

Щастлив съм, че съвсем скоро проведохме и една среща с представители на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата и успяхме да представим на тяхното внимание част от нашите предложения. Такива предложения са например възможността за криминализиране на системното държане на малки количества тютюневи изделия без бандерол, както и предложения, свързани със създаването на по-тежко наказуеми състави за участие в организирани престъпни групи с цел извършване на незаконна търговия с тютюневи изделия и засилване на санкциите в случаите, когато престъплението е извършено от лице, действащо по поръчка на такава група.

- Като краен продукт на вашето изследване вие издавате „Наръчник за идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране“. Какво представлява той и как ще достигне до заинтересованите лица?

- Да, това също е един от резултатите по проекта ни. Доволни сме, че имахме възможност да подготвим този наръчник. Той ще улесни работата на заинтересованите лица. В него е събрано и систематизирано цялото изследване по проекта. Успяхме да изведем 10 бизнес процеса, сред които например контрабанда с големи плавателни съдове, контрабанда, при която тютюневите изделия остават в междинна страна, контрабанда, извършвана от лица с дипломатически имунитет и др. Тези бизнес процеси са представени в нашия наръчник и чрез тях се идентифицират рисковете от контрабанда и фалшифициране.

Наръчникът е направен с цел да се използва в ежедневната работа на институциите, занимаващи се борбата срещу незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия. Той ще бъде предоставен на заинтересованите лица. Ще го има в електронен и в хартиен вариант. Така ще е по-достъпен до всички.

- В рамките на проекта сте провели доста обучения както сред експерти от държавната администрация, така и сред студентите? Каква беше тяхната обратна връзка?


- Като университет това е нещо, което е водещо за нас. Ние имахме възможност да представим резултатите пред повече от 1000 студента чрез нашите учебни часове. Студентите бяха много заинтересовани. Проведените обучения бяха интересни за тях. Те задава въпроси. Също така дадоха примери за контрабанда на тютюн и тютюневи изделия, на които са ставали свидетели или за които знаят. Възможността да им предоставим в електронен вариант лекциите също беше много полезно за тях. След представянето на лекциите и след като видяхме тяхната заинтересованост, мога да кажа, че съм горд, че има такива студенти в нашия университет. Тяхното желание да знаят повече и повече е именно това, което ни кара да се отклоняване от приетата учебна програма и да отделяме време за нови и актуални теми.

Относно експертите от държавната администрация – до момента бяха проведени няколко обучения както в София, така и в страната. Тяхната заинтересованост и желанието им за бъдеща и съвместна работа утвърждава необходимостта от подобни представения на резултатите от проекта. До момента всяко едно представяне е минало изключително успешно и безспорен факт за това е желанието за продължаване на съвместната работа.

- Възнамерявате ли да продължите тази практика и да превърнете темата в част от редовните програми на студентите от катедра „Национална и регионална сигурност“?


- Ние сме държавен университет и при нас промените стават след съгласувания с ръководството на университета. Темата за промяна на учебната програма и въвеждането на лекции за борба с контрабандата и фалшификацията на тютюн и тютюневи изделия е тема, по която работим. Именно тази заинтересованост на студентите е водеща за нас. Ние се стремим винаги да показваме актуални и интересни теми на нашите студенти. Така, че може скоро темата за борба с контрабандата да стане част и от учебната програма на студентите от катедрата ни.
Подкрепи Economic.bg