Наетите в България са намалели с 24 хил. за три месеца

Най-голям ръст на годишна база са отбелязали заплатите на имотните брокери и на учителите

Наетите в България са намалели с 24 хил. за три месеца

Снимка: Unsplash

1768 ~ 2 мин. четене
От края на септември до края на декември 2019 г. броят на заетите в България е намалял с 23.7 хил., или с 1%. Така наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на миналата година са били 2.29 млн. души, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спад има и спрямо последното тримесечие на 2018 г. - с 2.6 хил. човека.

Според статистическите данни през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо третото най-голям спад е отчетен при работната сила в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11.1%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (7.4%). Най-голям ръст на наетите лица е регистриран в дейност  „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (1.6%).

И докато промяната в данните между две последователни тримесечия се дължи и на сезонни фактори, то при сравнението на годишна база най-голямо понижение на наетите лица (с 12.9 хил. души) е отчетено в преработващата промишленост.

На второ място се нарежда сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, където в края на декември 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. наетите лица са намалели с 3.3 хил. На трето място се нарежда „Транспорт, складиране и пощи“, където спадът е с 1.3 хил. души.

Най-голямо годишно увеличение в броя на наетите лица пък е отчетено в сектор „Създаване  и  разпространение  на  информация  и творчески  продукти; далекосъобщения“ (7 хил. души).

Във въпросния сектор е отчетено повишение със 102 лв. на средната брутна месечна заплата, като тенденция за повишение, на места по-изразено, а на други по-слабо, е отчетена във всички бизнес области.

За всички сектори като цяло средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019г. е била 1296 лв., за ноември 1294 лв. и за декември – 1349 лв. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e била 1313 лв., нараствайки с 5.1% спрямо третото тримесечие на 2019 г. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ (14.8%), „Финансови и застрахователни дейности“ (9.2%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (9.1%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. през същия период на миналата година средната месечна работна заплата е нараснала с 12.1%, като най-голямо е било увеличението за икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ (19.8%) и Образование“ (16.9%).

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg