Наградата от \"Мистър и Мисис Икономика\" е сериозна, задължаваща и изискваща

Подобно отличие, наред с удовлетворението, че трудът ти е забелязан и оценен, води след себе си редица ангажименти, казва носителят на награда \"Мистър и Мисис Икономика 2016\" в категория „Индустрия”

Пламен Бобоков, председател на Съвета на директорите на \"Приста Ойл Холдинг\"

Наградата от \

- Какво донесе лично на Вас присъденото Ви отличие в категория „Индустрия” на конкурса „Мистър и Мисис Икономика"?       

Всяка една награда връчена на този престижен конкурс е достатъчно сериозна, задължаваща и изискваща. Призът в категория „Индустрия” не прави изключение. Приех отличието не толкова като лично признание, а по-скоро като уважение и отношение към цялата група компании „Приста Ойл”, които успешно развиваме през годините. Подобно отличие, наред с удовлетворението, че трудът ти е забелязан и оценен, води след себе си редица ангажименти, свързани със запазване и надграждане нивото на работата не само по отношение производството, но и по отношение корпоративната култура, социалната отговорност също.

- Какви са качествата, които притежават успешните мениджъри?   

Има няколко универсални такива. От друга страна обаче всеки един успешен мениджър притежава свои особености и характерни качества, с които изпъква пред останалите. Затова се наемам да говоря единствено от своя гледна точка за качествата, които считам, че са определящи успеха на един мениджър. На първо място за мен това е търпението, съчетано с умението за работа в екип. Трябва да можеш да вдъхновяваш, да мотивираш и насърчаваш колектива, с който работиш. Необходимо е също да се научиш да изграждаш правилна преценка за хората, достатъчно обективна. И да не бъдеш свръх взискателен, защото съвършени хора не съществуват. По-скоро трябва да си комбинативен – да съумяваш да съчетаваш притежаваните добрите качества на някого, потискайки същевременно неподходящите му такива за бизнес средата и израстването. В заключение, преди всичко един успешен мениджър трябва да бъде наистина трудолюбив, в противен случай е немислимо да получи устойчив положителен резултат.                                                                                                                                                                                                

- Защо трябва да се награждават успешните бизнес практики?        

Защото са добър пример за обществото, а определено имаме дефицит на такива. Всички знаем теорията за лошата новина и това, че именно тя продава в медиите. Общо взето, бяхме се превърнали в своеобразна трибуна на лоши новини, защото едва ли не е икономически по-изгодно. За обществото обаче това е пагубно. Най-вече пагубно е за младото поколение, в което се създават погрешни модели на поведение и вредни стереотипи по отношение на ценностите. Затова от една страна, изключително важно е да се търсят и изтъкват добрите примери, за да служат като мотивация и бъдат последвани. А от друга, отличията са своеобразна оценка на наградените и създават заслужено удовлетворение у тях. В края на краищата не всичко в бизнеса е пари.

Коментари: 0