НАП пусна две нови електронни услуги

Услугите могат да бъдат ползвани с квалифициран електронен подпис (КЕП)

НАП пусна две нови електронни услуги
5138 ~ 1 мин. четене
От 1 декември 2017 г. в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги., свързани с подаване на информация, изисквана по силата на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Едната е за подаване уведомления във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия, а другата – за предоставяне на отчети по държави от многонационалната група предприятия.

Услугите ще осигурят възможност на многонационални групи предприятия да изпълнят своите задължения съгласно раздел VI, глава шестнадесета, дял втори на ДОПК.

В рубрика "Обмен на отчети по държави" са публикувани указания за попълването на уведомленията по чл. 143ш от ДОПК и отчетите по държави по чл. 143ф от ДОПК.

Услугите могат да бъдат ползвани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички клиенти с достъп до категория “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“. Всички клиенти, които вече имат пълен достъп до категория “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“ ще получат достъпа автоматично. Тези, които нямат достъп до категорията, могат да получат такъв съгласно правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставени с квалифициран електронен подпис.
Подкрепи Economic.bg