Настъпва ерата на изкуствения интелект

САЩ и Китай започват да произвеждат по-евтино с „умни“ фабрики, Европа не бива да изостава

Проф. Галя Ангелова:

Настъпва ерата на изкуствения интелект

Снимка: Pixabay

Автор: Тони Григорова

Скоро няма да сме свидетели на абсолютното завземане на работните места от изкуствен интелект, промяната ще става стъпка по стъпка. При съществуващата инфраструктура не можем да очакваме автономни автомобили да пътуват свободно в България. Навлизането на 5G мрежата ще стане за няколко години, така че изграждането на базовата инфраструктура също изисква време.

За Европа е препоръчително да се специализира в

индустрията на данните

Тук няма големи корпорации като Google и Facebook, които да разработват и налагат технологии. Но обработката на данните е огромно поле. Въвеждането на изкуствения интелект е без алтернатива. Когато САЩ и Китай започнат да произвеждат по-евтино с „умни“ фабрики, Европа не бива да изостава от този процес, макар ЕС да се стреми към изграждане на надежден изкуствен интелект. В България често се работи на аутсорсинг, но може фокусът да е върху иновативни разработки. Затова не бива да бавим създаването на необходимите кадри за новата индустрия – те ще носят национален доход.

През 2018 г. Европейската комисия покани всяка от страните членки да създаде своя

стратегия за развитие

на изкуствения интелект, за да се оптимизира използването на публичните средства в тази сфера. Българската държава следва да насочва и координира процеса, включително да изработи оперативен план за конкретни действия. Засега имаме нещо много важно – човешки капитал, макар и недостатъчен на брой. Разполагаме с много активни фирми, готови да прилагат технологии на изкуствения интелект.

В средносрочен план ползата от навлизането на изкуствения интелект ще е голяма. Ще усетим

чувствителна промяна

в редица области. Вече свикваме с дистанционното обучение, с квалификацията и работата от разстояние. Това е голям напредък, който беше направен под напора на пандемията. Следващата стъпка ще е въвеждането на интелигентни методи в самото преподаване – например автоматично тестване и моделиране на потребителя, както и персонализирано обучение. Постепенно тези технологии ще навлязат масово в реалния живот.

Идва време и за интелигентни приложения

в селското стопанство

И макар засега да изглежда донякъде като екзотика, скоро в земеделието ще видим добри примери за интелигентно фермерство стига своевременно да се подготвят необходимите кадри. Например ще има управлявани от дронове комбайни и това ще са надеждни „умни“ машини.

В дългосрочен аспект са описват и сценарии за изземане на управляващите функции от човека, тъй като автоматичните системи ще са по-добри. Но развитието и промените се случват толкова бързо, че е трудно да се ангажираме с дългосрочни прогнози.

Проф. дмн Галя Ангелова е директор на Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН. Основните й научни интереси са свързани с изкуствения интелект и компютърната лингвистика, които преживяват революционен скок в развитието си.

Коментари: 0

Още от Списанието