Назначават четвърти зам.-министър на земеделието

Той ще отговаря за рибарските въпроси и подобряването на бизнес средата в агросектора

Назначават четвърти зам.-министър на земеделието
Броят на заместник-министрите на земеделието и храните ще бъде увеличен. Това решение взе правителството по време на редовното си заседание. Четвъртият заместник на ресорния министър Десислава Танева ще отговаря за прилагането на Общата политика по рибарство в ЕС и подобряването на бизнес средата в аграрния сектор. 

Още не е подписана заповедта за назначаването на човек на поста, но се очаква това да се случи до края на деня.

Новият заместник-министър ще отговаря за определянето на националните приоритети в сектора на рибарството, както и за оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.

В резултат на промяната се очаква повишаване на ефективността и ефикасността на прилаганите политики и установяване на по-добра бизнес среда в аграрния отрасъл.
Коментари: 0