Само 8% от фирмите в БСК ще се възползват от схемата „60/40“

Най-голямата част от анкетираните от организацията работодатели планират частични съкращения

Само 8% от фирмите в БСК ще се възползват от схемата „60/40“

Снимка: Wikimedia

1716 ~ 2 мин. четене
Автор: Цветан Петров

Не повече от 8% от компаниите, членуващи в Българската стопанска камара (БСК) ще се възползват от предложената от държавата схема "60/40". Това е установила проведена сред членовете на работодателската организация анкета.


Работодателите, които няма да се възползват от мярката "60/40", планират други мерки по отношение на персонала си. Най-голям процент от тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения.

До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат. Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори.

Приравнени към 100%, данните от анкетата на БСК показват следното:
  • 33% от анкетираните ще съкратят част от персонала си;
  • 21% ще пуснат целия персонал в отпуск;
  • 17% ще пуснат в отпуск част от работниците;
  • 10% временно ще понижат трудовите възнаграждения;
  • 8% още не са решили какви ще са стъпките им занапред;
  • 6% ще забавят изплащането на заплатите;
  • 5% ще съкратят целия персонал.
От тези, които все пак са казали, че ще се възползват от мярката "60/40", мнозинството е от фирми с до 10 души персонал от сферата на услугите. След това се нареждат компаниите с между 11 и 50 служителя, предимно от сектора на търговията.
Държавното постановление за схемата "60/40" предвижда от държавния бюджет да се изплащат 60% от осигурителния доход на работниците от засегнатите от кризата с коронавируса компании. Останалите 40% пък трябва да се изплатят от работодателя, който освен това трябва да изплати и осигурителниte вноски върху цялата заплата. Именно това изобщо не се харесва на работодателските организации, които смятат, че не трябва да плащат нито осигуровки, а от АИКБ заявиха, че не е справедливо да плащат и останалите 40%, тъй като според тях това е несправедливо.
Подкрепи Economic.bg