Всеки пети не знае размера на ГПР по кредита си

Половината длъжници не биха теглили нов потребителски заем

Всеки пети не знае размера на ГПР по кредита си
Автор: Стилиян Гребеничарски

Една пета от ползващите потребителски кредит не знаят какъв е размера на техния годишен процент на разходите (ГПР), показва изследване на MoitePari.bg, проведено сред 1 349 потребители на сайта.

Едва за 14% от имащите потребителско задължение декларират, че ГПР е бил водещ фактор при избора им. За 28% от тях основен фактор е бил коя банка вече обслужва трудовите им възнаграждения и други плащания. Положително, според авторите е, че 49% от планиращите да кандидатстват, посочват, че ГПР би бил водещ елемент при избора им на оферта.

51% от ползващите потребителски кредит не биха кандидатствали отново. Една трета от респондентите са настроени положително към вземане на нов потребителски заем, а 40% от тези, които нямат подобно задължения биха желали да кандидатстват. 848 от анкетираните (63%) декларират, че ползват тази услуга в момента, докато основен мотив за останалите е, че не желаят да задлъжняват.  Ясно открояваща се тенденция е желанието все повече от клиентите с две или повече задължения да ги обединят – 38%.

Над половината (58%) от имащите потребителски заем не считат, че направените през юли промени са оказали съществено влияние върху предлаганите условия. Този дял е много по-нисък при реапондентите без задължения за потребление.

Най-популярна сума за първи потребителски заем е над 24 хил. лв. (18%), докато вторият в повече от половината случаи (55%) е значително по-малък – 3 хил. лв. Най-често месечната вноска е между 150 и 200 лв. (31% от отговорилите), докато за 36% от кредитополучателите вноската не е повече от 10-20% от месечния им доход.

 Целта на клиентите, когато теглят кредит за потребление е свързана най-често с ремонт и обзавеждане (24%). Следват покриване на текущи разходи (17%), покупка на имот без ипотека (11%), покупка на автомобил (10%), строителни/ремонтни дейности (9%).

Над половината (51%) от анкетираните са посочили, че използват трудовите си възнаграждения като залог при финансирането. Основната причина е получаването на по-добри лихвени условия. При 27% от отговорилите, потребителските заеми са без обезпечение, при 12% - с поръчител. Две трети от договорите са придружени със застраховка „Живот”, 49% - със „Злополука”, а 39% с такава, покриваща риск безработица.

Коментари: 0