НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

С ПИК вече може да се прави справка за стаж и доходи при пенсиониране

НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение за взаимодействие при осигуряването на достъп до електронни административни услуги. С документа се регламентира редът и начинът за електронна свързаност между двете институции, което ще даде възможност за осъществяване на  интеграцията на ПИК-кодовете на НОИ и НАП. 

По този начин осигурените лица, които имат 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, ще имат достъп до справочни услуги от информационната система на НОИ.

От 1 юли 2015 г. справочната електронна услуга „Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране“ на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) вече е достъпна и чрез ПИК на НАП. Тя  е публикувана в рубрика „Е-услуги“/ Справки/ по ЕГН и ПИК на НАП. След потвърждаване на избор за достъп до нея чрез ПИК на НАП, потребителят автоматично се пренасочва към сайта на приходната агенцията.  Съгласно установения ред, лицето  въвежда своя личен идентификатор и ПИК на НАП. След успешна оторизация, справката се изпълнява автоматично, като се визуализира на сайта на НОИ.

Предстои списъкът на електронните услуги на НОИ, които да могат да се ползват с ПИК на НАП, да бъде разширяван. В него ще бъдат включени и други справки, предоставяни на осигурените лица по ЕГН или на осигурителите по ЕИК/БУЛСТАТ.

Коментари: 0