НОИ изчислява грешно някои пенсии, смятат частните фондове

Според дружествата осигурителният институт трябва да започне да спазва закона

НОИ изчислява грешно някои пенсии, смятат частните фондове

Евелина Милтенова, председател на БАДДПО

Снимка: bTV/Стопкадър

6560 ~ 3 мин. четене

НОИ не прилага правило нормите на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) при намаляване на пенсиите на тези, които отказват да си прехвърлят партидите си от универсалните пенсионни фондове в първия стълб. Това се разбира от становище на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

То идва в отговор на разпространено в медиите становище на НОИ, в което се твърди, че изчислението на пенсията за старост на осигурените лица, които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд и прилагания коефициент на редукция са съобразно нормите на КСО.

Според частните пенсионни дружества НОИ прави „свободна интерпретация на КСО“, като прилагането и в този вид вече е довело до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на пенсията им от НОИ, повече отколкото изисква законът, са си прехвърлили партидите от УПФ и по този начин бяха ощетени.

Според частните дружества продължаването на тази практика ще доведе до ощетяване на много повече хора. „Затова призоваваме отговорните лица в НОИ час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, за което не се изисква промяна на КСО, а само неговото спазване‘, пише в позицията.

Ето доводите на пенсионните дружества, в подкрепа на своите твърдения:

Какво регламентира законът?

Кодекс за социално осигуряване, Чл. 70.

(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:

1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;

2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“

Какво прави НОИ?

1. Родени преди 1960 г. (19.8% вноска в НОИ).

ИК= ОД/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД (за посл.12 мес.)*(тр. стаж*1.2 )/100

2. Родени след 1960 г. (14.8% вноска в НОИ).

ИК=(ОД(2000-2001)+ОД(от 2002)*(1-ВУПФ/ВФП))/СОД    изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД(за посл.12 мес.)*(тр. стаж*1.2 )/100

Легенда

ИК – индивидуален коефициент

ОД – осигурителен доход на лицето

СОД – среден осигурителен доход

ВУПФ – размер на вноската в УПФ

ВФП – размер на вноската във фонд „Пенсии“ за лицата работещи при условията на трета категория труд за лица, родени преди 01.01.1960 г. за пореден месец с осигуряване

П – пенсията, която плаща 1-ви стълб

Тр. стаж – целият трудов стаж на лицето до годината на неговото пенсиониране

(1-ВУПФ/ВФП) - Коефициент, с който се коригира осигурителният доход на лицата,  осигурени в УПФ и за първите пенсионери е приблизително равен на 0,8, което означава, че пенсията се намалява с около 20%.

Несъответствия със закона

1. При изчислението на ИК, месечният осигурителен доход на хората с УПФ, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на КСО. Като резултат ИК се намалява повече отколкото е предвидил закона, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.

2. Доколкото математиката във формулите на НОИ не е от сложен вид е очевидно, че ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Видно от формулата за изчисление на пенсията от НОИ е, че този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този, който е след 2002 год. Това също влиза в противоречие с КСО и ощетява всички хора, които се осигуряват във 2-ри стълб.

3. При изчисляването на ИК за периода 2009 – 2015 г. не се отчита вноската от Държавата, която е в размер на 12% и това допълнително намалява размера на пенсията.Подкрепи Economic.bg