НОИ призовава гражданите да избягват офисите му заради епидемията

Институцията припомня, че чрез ПИК гражданите могат да получат множество електронни услуги

НОИ призовава гражданите да избягват офисите му заради епидемията

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Националният осигурителен институт (НОИ) призова всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията в цялата страна, освен в случаи на реална неотложност. Мярката е във връзка с епидемиологичната обстановка от коронавирус в страната.

Във всички други случаи на разположение са алтернативните форми за контакт с НОИ - онлайн, чрез контактния център, писма или електронна поща. НОИ припомня, че чрез персоналния идентификационен код (ПИК) на НОИ гражданите могат да получат множество електронни услуги, които са свързани с достъп до личните им данни.

Какви онлайн услуги предоставя НОИ?

Чрез своя ПИК клиентите на НОИ могат да следят осигурителния си статус и дали работодателят им начислява дължимите осигуровки. Ако им предстои пенсиониране, потребителите могат да проверят наличната информация за натрупания си осигурителен стаж и доход, както и да изчислят прогнозния размер на пенсията си. В случай че са останали без работа или са в отпуск по болест или по майчинство, чрез своя ПИК лицата могат дистанционно да следят дали им е отпуснато полагащото им се обезщетение и дали същото е изплатено.

Освен това клиентите имат възможността да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ. С ПИК може да се подаде заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, да се зададе актуален въпрос или да се подаде сигнал или жалба, изискващи достъп до лични данни, чрез контактните форми.

Електронизирани са и услугите:

  • Изчисляване на прогнозна пенсия;
  • Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
  • Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам; Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
  • Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;
  • Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;
  • Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
  • Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица.

Коментари: 0