НОИ започва да изплаща пенсиите с 40 лв. добавка

Тя ще е за всички пенсионери, чиято пенсия или сбор от пенсиите е до 321 лв. включително

НОИ започва да изплаща пенсиите с 40 лв. добавка

На 7 декември ще започне изплащането на пенсиите за месеца и ще приключи на 20 декември, съобщават от НОИ. Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. на всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2017 г. е в размер до 321,00 лв. включително.

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъдe извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Преводите на декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2017 г.

Коментари: 0