Нов европейски регламент заплашва българското животновъдство

„Зелените“ предлагат да се забрани използването на определени антибиотични и антибактериални препарати във фуража

Нов европейски регламент заплашва българското животновъдство

Снимка: Pixabay

10999 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Европейският парламент е включил за гласуване в дневния си ред на заседанието в сряда резолюция, с която възразява срещу делегирания Регламент на Европейската комисия, чрез който се установяват критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората. Възражението, предложено от „Зелените“, има за цел да намали използването на определени антибиотици при лечението на антибиотични и антибактериални препарати във фуража. А това пък е част от мерките, които се предприемат в борбата на ЕС срещу антимикробната резистентност (АМР).

Според "Зелените" делегираният Регламент на ЕК установява неоправдано високи изисквания за определянето на HRAM (human-reserved antimicrobials (антимикробни средства, запазени за човека), и по този начин дава възможност на стопаните да използват някои от тези антибиотици и при животните.

Също така се посочва във възражението, че при заложените критерии за одобрение на медикаменти се обръща прекалено голямо внимание на въпросите, свързани със здравето на животните. Поради това Регламентът значително се отклонява от критериите на СЗО за определяне на критично важните антимикробни средства за хуманната медицина (с най-висок приоритет) и насоките на СЗО относно употребата на важни от медицинска гледна точка антимикробни средства при отглеждани за производство на храни животни.

И от партията призовават Комисията да представи нов делегиран акт в съответствие с критериите и препоръките на СЗО за запазване на критично важните антимикробни средства с най-висок приоритет единствено за хуманна употреба.

Добрите намерения на "Зелените" обаче се сблъскват с мненията на бранша и ветеринарите, според които цялата „пропаганда“, че антибиотиците от животните преминават с лекота в човешкия организъм и го правят резистентен към лекарствата, са „фалшива новина“.

Според експертите дори лека термична обработка унищожава каквито и да са антибиотици и техните следи в животинското месо.

„Прави впечатление, че това предложение, освен че е в нарушение на редица регламенти и договори, както и на идеята за единното здраве, освен че отхвърля научната оценка на EMA, EFSA и ECDC, е и дълбоко нехуманно, защото показва пълна липса на човешко отношение към животните. Новият документ предвижда животните да бъдат оставяни без лечение и излагани на страдание и дори смърт, без да предлага алтернативен на антибиотиците продукт“, смятат експерти.

Според Българския ветеринарен съюз промените в Регламента няма да има положително въздействие върху общественото здраве, няма да намали антимикробната резистентност и ще увеличи риска от заразяване на човешката храна. Неадекватното лечение на бактериалните заболявания у животните ще доведе до намалена производителност, което може да повлияе върху цените на хранителните продукти и да застраши цели отрасли на българската икономика.

Негативните последици от мярката ще са както за животновъдите в България, така и за целия ЕС. Вече бяхме свидетели как няколкото последователни вълни от тежки заболявания при домашни животни и птици (птичи грип, свинска чума) доведоха до принудителното унищожаване на стотици хиляди животни и тежки загуби. Те засегнаха както стопаните, занимаващи се с индустриално отглеждане на животни и птици, така и по-дребните стопани, които отглеждат животни и птици за собствена консумация или по-дребна търговия.

Приемането на този акт зависи в голяма степен и от подкрепата на българските представители в Европарламента. Според бранша те трябва да защитят националния интерес, като гласуват „против“. Другият вариант, според бизнеса, е да се правят на „зелени“ и да проспят поредно европейско „безумие“.

„Забраната за селските стопани да се възползват от най-съвременните достижения на ветеринарната медицина, за да лекуват и спасят своите животни изглежда абсурдна, неразбираема и буквално гротесктна, докато не се вгледаме във вносителите ѝ“, завършват позицията си представителите на бранша.

Подкрепи Economic.bg