Нов регионален директор на Telenor за Източна Европа

Компанията променя организацията си, Александра Райх ще отговаря за ЦИЕ

Нов регионален директор на Telenor за Източна Европа

Норвежката телекомуникационна компания Telenor Group ще извърши мащабно преструктуриране на висшия мениджмънт на екипа си, което ще засегне и България. Структурата на телекома се трансформира в 4 подразделения (клъстери) – за Скандинавия, за Централна и Източна Европа, за развиващите се пазари в Азия и за развитите пазари в Азия. Всеки отделен клъстер ще се ръководи от клъстерен директор, който ще бъде на пряко подчинение на президента на групата и на изпълнителния директор.

От 1 март ръководител на телекома за Централна и Източна Европа ще бъде Александра Райх, което е главен изпълнителен директор на Telenor Унгария. Българското подразделение - "Теленор България" също ще е в нейната компетентност.  

Неин подчинен ще бъде и изпълнителният директор на телекома у нас Майкъл Фоли. Той встъпи в длъжност на 1 август 2016 г., заменяйки Стейн Ерик Велан, който се оттегли от поста след изтичането на тригодишния му договор. Дотогава Фоли бе изпълнителен директор на Telenor Pakistan, като се присъедини към екипа на компанията през юли 2014 г.

Промените няма да засегнат структурата на финансова отчетност на компанията.

Коментари: 0