Ново издание ще стимулира инвестициите в български региони

То ще включва презентации на общини на български и английски език

Ново издание ще стимулира инвестициите в български региони

В последните години инвестиционната карта на страната се променя изключително бързо. Столицата отдавна не е онзи магнит за чуждите компании, който беше. Все повече фирми отправят поглед към други региони на България, където работната ръка е по-евтина, където се предлагат по-удобни терени или има по-добри възможности за реализация на продукцията им.

Необходими са нови политики.

Ето защо, Българска агенция за инвестиции, КРИБ и Порталът на българските общини KMETA.bg подготвят луксозно издание, което ще представи възможностите за инвестиции в българските региони. Книгата „Инвестиции и региони“ ще бъде изпратена до всички членове на КРИБ, международните партньори на Конфедерацията, търговските камари на основните икономически партньори на страната ни, представители на европейските институции, както и до всички основни структури на държавната администрация.

Духът на книгата „Инвестиции и региони“ напълно отговаря на стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия, която цели сближаване на регионите с фокус върху социалната интеграция, разкриването на работни места и инвестициите в регионите с потенциал.

Основната цел на изданието е да привлече вниманието на бизнеса върху възможностите за инвестиции в българските региони.

Най-важният акцент в книгата ще бъде върху възможностите, които общините предлагат на българските и чужди предприемачи - терени, регулации, данъчни облекчения, както и да се посочат успешните примери за инвестиции на местно ниво.

Предимствата на отделните региони ще станат достояние на над 3000 компании, които представляват елита на българския и международния бизнес.

Предвижда се „Инвестиции и региони“ да бъде издадена в тираж от 5 000 бр., който ще бъде разпространен до всички членове на КРИБ, международните партньори на бизнес организацията, търговски аташета в България, чуждестранни търговски аташета, представители на европейските институции и всички търговски камари, представени у нас.

Книгата ще включва презентации на общините, на български и английски език, за да стигне до максимално широк кръг от компании.

---

Б.р. Ако проявявате интерес да се включите в нашето специално издание, моля свържете се с нас до 30 юли. За контакт: Владимир Савов, отговорен редактор в KMETA.bg, тел. 0888 538 824; +359 02/ 85 29 699

С оглед техническата реализация на проекта, очакваме вашите текстове до 30 август 2016 година на investicii@kmeta.bg

Коментари: 0