Нова система ще следи докъде е стигнала ромската интеграция

Данните ще бъдат анализирани и предоставени на органите на изпълнителната власт

Нова система ще следи докъде е стигнала ромската интеграция

Снимка: Economic

584 ~ 1 мин. четене

Ще бъде разработена нова Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите. Тя ще отчита напредъка по тази политика.

Това става ясно от одобрени от Министерски съвет промени в Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интегриране на ромите (2012-2020). Националният план за действие е отворен документ, който се актуализира на база на годишни анализи на изпълнението на мерките в него.

Данните, събирани чрез Системата за мониторинг на ромската интеграция, ще бъдат анализирани и предоставени на органите на изпълнителната власт, за да се вземат предвид при разработване, актуализиране, изпълнение на стратегически и програмни документи, свързани с интеграцията на ромите.

В Националния план за действие за периода 2015-2020 г. е добавена нова глава, която съдържа Механизъм, който указва как ще се осъществява този процес. Координацията и мониторинга на Механизма са възложени на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е националната контактна точка по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020).

Коментари: 0