Някои собствениците на язовири не изпълняват предписанията за безопасност

Няма непосредствена опасност от преливане на никой от проверените съоръжения, съобщиха от ДАМТН

Някои собствениците на язовири не изпълняват предписанията за безопасност
2084 ~ 1 мин. четене
Резултатите от проверките на язовири показват, че се изпълняват направените предписания за поддържане на свободен обем, но все още има технически неизправности, които не са отстранени или са в процес на ремонтиране. Това са установили експерти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които след разпореждане на министъра на икономиката започнаха проверки, които са извършени в периода 6-8 май.

През миналата година ДАМТН издаде близо 12 000 предписания отстраняване на различни нередности по язовирите.

Сегашната проверка е показала, че няма непосредствена опасност от преливане на никой от проверените язовири. От агенцията посочват, че продължават да следят ситуацията в цялата страна, като са в ход проверки на всички язовири с констатирани нарушения. Навсякъде, където не са отстранени, собствениците ще бъдат санкционирани.

Денонощните дежурства на експертите през почивните дни са били съсредоточени в Северозападна България, където валежите бяха най-обилни. Постоянно е следено нивото на 9 язовира на територията на общините Враца, Хайредин и Борован (Гарвански геран, Езерска падина, Бързина, Рогозен 1, Лесура, Три Кладенци, Мраморчица, Лиляче, Девене).

След 8 май контролът е засилен в цялата страна, като общо са били проверени 169 язовира, част от които в партньорство с други институции, включени в Областни комисии.

Съставени са 33 акта и са направени 37 предписания за отстраняване на технически неизправности. Сред най-честите нарушения са неработещи затворни органи на основните изпускатели, нарушения по преливниците, наличие на храстовидна растителност по съоръженията и/или по откосите на язовирните стени и др.
Подкрепи Economic.bg