Няма опасност от срив на енергийната мрежа, увери новият министър

Шефовете на държавните енергийни фирми трябва да представят мерки за подобряване на финансовото състояние

Няма опасност от срив на енергийната мрежа, увери новият министър
284 ~ 2 мин. четене

Електроенергийната система на страната работи стабилно. Резервите от въглища във всички топлоелектрически централи са възстановени след екстремно ниските температури през януари и това ни даде основание да възстановим износа на електроенергия от България. Това каза на първата си пресконференция като служебен министър  Николай Павлов. 

Той представи и своя заместник Константин Делисивков, който ще отговаря в министерството за ресорите „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.

Министър Павлов припомни сложната метеорологична обстановка от Нова година досега, заради която потреблението на електричество и природен газ в страната отбелязаха рекорди – съответно над 8 хил. мегаватчаса и повече от 16.7 млн. куб. метра в денонощие.

За да се гарантира надеждността на електроснабдяването при зимни условия и спазването на правилата за фактуриране и отчитане на електроенергията, съвместни екипи на МЕ и КЕВР тогава провериха жилищни сгради, обслужвани от трите електроразпределителни дружества. При тези проверки не бяха установени повредени електромери или такива без метрологична проверка, както и надписване на количества използвана електроенергия, съобщи заместник-министър Константин Делисивков. Навсякъде е спазен определеният 31-дневен срок за отчитане.

Финансовата стабилност на системата и оптимизирането на паричните потоци са главните задачи пред новия екип на министерството. От думите на министър Павлов стана ясно, че от ръководителите на държавните енергийни дружества се очаква да предложат мерки за подобряване на финансовото състояние. Където се налага промяна на правила или общи условия, ще инициираме разговори с КЕВР, каза служебният енергиен министър. Той обяви, че е готов да предложи на следващото Народно събрание и промени в Закона за енергетиката, ако това се налага.

През следващата седмица ще бъде инициирана обществена дискусия по предложения от Световната банка модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересовани лица, за да се вземат най-правилните решения.

По повод продължаващите от дни смущения в топлоснабдяването на няколко столични квартала, министър Павлов обяви, че екипът на МЕ е реагирал своевременно и е приложил всички правомощия, които има по закон. Още на 6 февруари с писмо е изискана допълнителна информация за мащабите и причините за аварията, както и за предприетите мерки. В понеделник предстои да бъде извършена проверка в „Топлофикация София“ според регламента на чл. 75, ал.1, т.1 и 2 на Закона за енергетиката, стана ясно от думите на министър Павлов. Спазването от страна на дружеството на общите условия за работа с клиентите е от компетенциите на КЕВР.    

Подкрепи Economic.bg