ОББ вече с обединена клонова мрежа и единен контактен център

Новият контактен център ще е достъпен от края на годината

ОББ вече с обединена клонова мрежа и единен контактен център
Обединена клиентска база и единни системи са вече налице в Обединена българска банка. Десет месеца след правното вливане на СИБАНК в ОББ е осъществено пълното прехвърляне на клиентски данни, съобщават от финансовата институция.

От началото на месец декември всички клиенти използват еднакви системи за банкиране и се обслужват в цялата клонова мрежа на обединената банка.

От февруари 2018 г. до сега клиентите на бившата СИБАНК са прехвърлени към системите на обединената банка. Те са получили достъп до ново онлайн банкиране. Едновременно с това банката е внедрила ново мобилно банкиране за всички свои индивидуални и бизнес клиенти.

От края на годината всички клиенти ще използват обслужването не само на обединена клонова мрежа, но и на единен контактен център.
Коментари: 0