Обсъждат възможностите за инвестиции в културния туризъм

Форумът \"Култура, имоти и туризъм - предизвикателства и възможности\" ще се проведе на 7 май 2015 г. в Пловдив

Обсъждат възможностите за инвестиции в културния туризъм
1088 ~ 2 мин. четене
Възможностите за инвестиции в сферата на недвижимите културни ценности и перспективите за развитие на културния туризъм, ще бъдат дискутирани на тематичен форум "Култура, имоти и туризъм - предизвикателства и възможности", който ще се проведе в Пловдив на 7 май. 

В рамките на форума ще бъдат разгледани успешни модели за устойчив културен туризъм и привличането на инвестиции в недвижими имоти чрез неговото ефективно развитие. Основен въпрос, който ще дискутират участниците, е добавената стойност, генерирана от културното наследство на регионално ниво. Те ще обърнат внимание на ползите от туризма за икономическото развитие на местно ниво, създаването на заетост и привличането на нови инвеститори. 

Ключова тема в дискусионния панел на форума ще бъдат сделките с имоти-паметници на културата. Експерти ще запознаят участниците с правния статус на паметниците и териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство. Те ще разгледат основните правни проблеми при управлението на културното наследство и ще споделят добри практики от Европа за успешно решаване на казуси в тази сфера.

На форума ще бъдат представени и Европейски програми, чрез които могат да се финансират проекти и инициативи за развитие на културното наследство.

Лектори на форума ще бъдат Стефан Стоянов, заместник-кмет "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики", Община Пловдив; експерти от Министерство на туризма, Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройство; Амелия Гешева - Директор ОИ "Старинен Пловдив", Доц. д-р Красимира Кръстанова -  декан Философско-исторически факултет към ПУ Паисий Хилендарски, Адв. Елена Гунчева и Даниела Грозева, член на УС НСНИ.

Форум "Култура, имоти и туризъм - предизвикателства и възможности" се организира от списание Enterprise и Национално сдружение "Недвижими имоти", с официалната подкрепата на Община Пловдив. Той ще се проведе на 7 май 2015 г. (четвъртък) от 13:00 часа в Регионален исторически музей - Пловдив, зала Съединение.

Информационна агенция "Икономика" е официален медиен партньор на събитието.
Подкрепи Economic.bg