Общинските училища получават 1,5 млн. лв. за стипендии

Осигурени са средства и по две национални програми за развитие на образованието

Общинските училища получават 1,5 млн. лв. за стипендии

Снимка: Economic.bg

1,5 млн. лв. ще бъдат отпуснати допълнително от Министерство на образованието за стипендии в общинските училища. Промените в бюджета на МОН бяха одобрени на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Средствата ще бъдат разпределени на база на постигнатите резултати от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. Условията и редът за изплащането на стипендиите са определени със заповед на министъра на образованието. Целта е да се даде възможност на най-добре представителите се училища на държавните зрелостни изпити да провеждат политика за повишаване на качеството на образованието. 

Министерски съвет одобри и допълнителни трансфери по две национални програми за развитие на образованието в общините. По програма "Без свободен час" ще бъдат отпуснати около 1млн. лв. за взети учебни часове от учители, които са замествали свои колеги в задължителното училищно и предучилищно образование, както и в трета подготвителна група на детските градини.

Други 14,9 млн. лв. са осигурени на общините по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа". Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения при намаляване числеността на персонала в резултат на промяна в структурата на образователните институции, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. 

Правителството отпуска над 8 хил. лв. и за държавните спортни училища. Те ще се използват за подмяна на амортизирани уреди и пособия за подпомагане на подготовката на учениците за участие в спортно-състезателни дейности. 

Коментари: 0