Обявиха победителите в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“

Големите награди отидоха при компании от секторите автомобилостроене и блокчейн

Обявиха победителите в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“
Спесима и Комрад Кооператив са големите победители в ежегодния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2018“. В надпреварата бяха отличени общо девет български компании.  

В конкурса се включиха над 100, а до финала стигнаха 25. 17-членно жури от представители на държавни институции, бизнеса, научната общност и финансиращи и организации определи победителите. 

Деветте отличени са Спесима, Микар Иновешън, Елиъс Бо, Принтиво, Тинузавър, Байомик, Комрад Кооператив, Уеб сървисис и Автоиконом, отличени в различни области според въздействието на иновацията.

От тази година отличените и номинираните фирми в конкурса „Иновативно предприятие на 2018 г.“ получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за „високи постижения в иновациите“. Тя е отличителен знак за авангардни и оригинални иновации, с високо качество. Номинираните фирми получават възможност чрез Enterprise Europe Network да достигнат до потенциални международни партньори и клиенти в над 60 държави на 5 континента.

Ето и повече за за всяка от компаниите: 

За „Иновация за пазарно лидерство“ почетна статуетка и грамота получава Спесима 

Спесима ООД прави реинженеринг на използвани универсални роботи от сектор
автомобилостроене. Използвайки механичната конструкция на роботите. Фирмата разработва нов хардуер и софтуер, с което пренасочва робота към изцяло ново приложение. Подходът е
екологичен и спестява енергия. Спесима успешно продава в над 35 страни в целия свят.

В областта „Социална иновация” за 2018 г. с почетна грамота и статуетка се отличава Комрад Кооператив

Комрад Кооператив се занимава с разработка на иновативни софтуерни продукти на основата на блокчейн и изкуствен интелект. Кооперацията е основана от 16 член-кооператора. Тя създава инфраструктура за управление на децентрализирани автономни организации върху блокчейн посредством умни договори, наречена Wetonomy. Разработва и платформата Сайнет (Scynet) заScynet) за създаване и трениране на изкуствен интелект, на основата на блокчейн.

За „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2018 г. с почетна грамота се отличава Микар Иновейшън ООД 

Микар Иновейшън ООД създава платформа за бърз скрининг и откриване на нови лекарствени молекули за предклинични изследвания за голям клас болести. Фирмата комбинира биотехнологии и информационни технологии като съкращава селекцията и изчистването на молекулите до 1 година. Портфолиото на Микар включва 5 молекули с готовност за патентоване.

В категорията „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2018 г. със специална награда се отличава и Тинузавър ООД 

Тинузавър ООД е разработила образователна платформа и набор от авторски комплекти за програмиране, роботика и електроника с отворен код. Обучението се фокусира върху инженерните аспекти на програмирането. Платформата и комплектите се ползват от университети и училища в България, Канада, САЩ, Германия и Мексико.

За „Качество на живот“ за 2018 г. с почетна грамота се награждава Принтиво ООД 

Принтиво ООД специализира в 3D биопринтирането на тъкани. Компанията е създала собствен биопринтер, 5 биомастила и оригинална методология за 3D биопринтиране на костна тъкан. Иновацията на Принтиво е световна новост с приложение в медицината и стоматологията.

За „Зелена иновация“ за 2018 г. с почетна грамота се отличава Байомик ООД 

Байомик ООД е разработила композитен материал, подобен на стиропор, на базата на нехранителни земеделски отпадъци и гъбен мицел. От него е създала напълно биоразградими опаковка и мебелна плоскост. Композитният материал се разгражда в естествени условия за 75 дни след изхвърлянето.

За „Иновационен мениджмънт“ с почетна грамота се награждава Автоиконом ООД 

АвтоИконом ООД е създател на интернет платформа и мобилна апликация за интерактивна двупосочна връзка между собственика на автомобила и доставчиците на услуги – сервизи, технически прегледи, застрахователни и лизингови компании. Фирмата предлага специални услуги за майки с деца и за хора с увреждания и се отличава с висока степен на иновационна оргнизация и култура. 

За „Иновация за развитие на таланти“ с почетна грамота се награждава Уеб Сървисиз ЕООД

Уеб Сървисиз ЕООД e разработила оригинална технология за мултикултурно учене - „Умни дечица“, за детските градини и предучилищните класове. Усвояването на материала става под ръководството на учител или родител по лек и забавен начин онлайн, чрез мултимедийни игри и тестове, текст, аудио, и илюстрации. Използва се в над 150 градини. Обучението е възможно във всякаква електронна среда – настолен компютър, мобилен телефон, таблет и интерактивна дъска.

За „Иновация в креативните индустрии“ почетна грамота получава Елиъс Бо ЕООД

Елиъс Бо ЕООД разработва собствена Cablecam система и софтуер за задвижване на камери и обекти до 200 кг в триизмерното пространство. Решението предлага най-добри възможности в бранша за заснемане на динамични сцени и каскади с програмирано насочване. С технологията са заснети няколко световни продукции.
Коментари: 0