Обжалването на новите линейки става все по-съмнително

Фирмата жалбоподател дори не е внесла дължимата държавна такса за разглеждане на молбата

Обжалването на новите линейки става все по-съмнително
1524 ~ 1 мин. четене
Фирмата, която два пъти спира търга за новите линейки, не е внесла дължимата държавна такса за подаването на жалба. Това информират от Министерството на здравеопазването, като добавят, че действията на фирмата са „умишлени“. С неплащане на съответната такса Върховният административен съд (ВАС) няма как да образува производство и да разгледа частната жалба.

Фирмата не е открита и на посочения от нея адрес, за да ѝ бъде връчена призовка за заплащане на дължимата такса, пишат още от ресорното министерство.

Фирмата „Вайнман технолоджи“ е регистрирана на 26 април тази година с капитал от 100 лв. Основният ѝ предмет на дейност е „търговия на едро с други машини“, а едноличен собственик на капитала е Илия Петров Станиславов. По данни от Търговския регистър фирмата е регистрирана в жилищен блок в кв. „Борово“.

Компанията вече два пъти спира обществената поръчка за закупуването на 400 линейки. При първото обжалване Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сметна, че искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка, е неоснователно.

Обществената поръчка за закупуването на 400 броя линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна. Общият бюджет по проекта е над 163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната.
Подкрепи Economic.bg