До 2025 г. Горна Оряховица трябва да има интермодален терминал

Предвижда се изпълнението на проекта да започне през 2022 г., а за изграждането му са предвидени 25 млн. лв.

До 2025 г. Горна Оряховица трябва да има интермодален терминал

Снимка: Pixabay

Автор: Глория Христова

До 2025 г. в Горна Оряховица трябва има интермодален терминал. Проектът вече има финансови параметри и линеен график за изпълнение, които са одобрени от страна на държавата и са заложени в националния план за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъде одобрен от Европейската комисия. Стойността на проекта е 25 млн. лв. и трябва да започне да се изпълнява през 2022 г.

Цената зависи в голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура.

Два са основните етапи при подготовката и изпълнението на интермодалния терминал в Горна Оряховица. Първият включва проучвания в пълен мащаб и избор на местоположение. Трябва да бъдат изготвени Идеен проект и Генерален план за развитието му. На този етап, може и да се извършват административно-териториалните процедури по отчуждаване (ако е необходимо), екологични процедури и т.н.

Вторият етап включва техническо проектиране, строително-монтажни работи, оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ, оценка на съответствието с техническата спецификация за оперативна съвместимост с железопътния транспорт в рамките на ЕС, техническа помощ за управление на проекта.

Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в Северна България и има стратегическото местоположение в основните транспортни коридори за развитие на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип съоръжения.

Чрез изграждането на интермодалния терминал се предвижда да бъдат изпълнени насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт, като ще се привлекат товари от автомобилния към железопътния транспорт. Изграждането му цели и подобряване на железопътните услуги и увеличение на конкуренцията на транспортния пазар. Ще помогне и в привличането на повече потребители и оператори, което ще увеличи интермодалните превози. Очаква се да увеличи националния и международния трафик на комбинирани превози, както и да подобри социално-икономическите условия в региона.

Коментари: 0