Офертите за българската част от „Турски поток“ - от 1.1 млрд. до 2.4 млрд. евро

Само две от трите оферти бяха отворени от комисията

Офертите за българската част от „Турски поток“ - от 1.1 млрд. до 2.4 млрд. евро

Само две от подадените три ценови оферти за изграждането на българския участък от "Турски поток" бяха отворени днес от комисията в "Булгартрансгаз".

Офертата на обединението от унгарските Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo Zrt, в които мажоритарен акционер е унгарската енергийна група МОЛ, не е допусната до отваряне на ценовата оферта, тъй като не отговаря на техническите изисквания на поръчката за 2,286 млрд. лева без ДДС.

Офертата на Обединение Консорциум „Аркад“ с участници „Аркад Ей Би Би” С.п.А и „Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни” предлага цена от близо 1,1 млрд. евро при срок за изграждане от 615 дни.  Те са дали и оферта за по-кратък срок на изграждане - от 250 дни, но с цена от 1,289 млрд. евро.

Третият кандидат - ДЗЗД „Консорциум–Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) с участници „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А и „Макс Щрайхер“ С.п.А) и „Комплишънс дивелъпмънт“ С.А.Р.Л- клон България, предлагат съответно цена от 1,6 млрд. евро за срок на изграждане от 615 дни и цена от 2,415 млрд. евро за срок на изграждане от 250 дни, съобщава Медиапул.

 
По условията на търга поръчката трябва да бъде изпълнена до края на 2019 г., но от "Булгартрансгаз" допускат възможност за удължаването на срока -  до края на 2022 г.
 
До една седмица се очакват резултати от класирането на кандидатите, подали оферти.
 
По-рано бяха установени много липси и грешки в техническите оферти на кандидатите, които получиха насоки за отстраняването им.
Коментари: 0