Окончателно: Депутатите одобриха създаването на държавни бензиностанции

\"Държавната петролна компания\" беше замислена и създадена за по-малко от два месеца

Окончателно: Депутатите одобриха създаването на държавни бензиностанции

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

2315 ~ 2 мин. четене
Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева

Парламентът прие окончателно промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които се създава "Държавна петролна компания" (ДПК). Целта на поредната държавна структура, създадена от правителството на Бойко Борисов, е да влезе на пазара на дребно на горива и да създаде още данъчни складове за продажби на едро.

Финансовият министър Владислав Горанов, който предложи изненадващо тази компания само преди месец и половина, настоява, че тя ще работи на пазарен принцип, но ще продава горивата на по-ниски цени, като по този начин ще регулира естествено цените. Новата структура обаче е заложена, без да има възможност да фалира, тоест при трупане на загуби, бюджетът по някакъв начин ще трябва да я финансира и спасява, както това се случва сега по отношение на БДЖ и "Български пощи".

С промените в Закона ще се преобразуват сегашните петролни бази на държавния резерв в данъчни складове, но се залага и строеж на нови. На първия етап от проекта е предвидено да бъдат създадени 100 държавни бензиностанции на територията на цялата страна, но засега никой не е обяснил как ще се избират локациите.

Компанията ще бъде със статут на държавно предприятие, а не на търговско дружество и няма да формира и разпределя печалба, седалището ще е в София. То ще се финансира от приходи от дейността му, от трансфери от държавния бюджет и други постъпления, определени с нормативен акт. Структурата, устройството и дейността на предприятието, правомощията и задълженията на органите за управление, се определят с правилник, приет от Министерски съвет.

В тримесечен срок от вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Държавното предприятие трябва да подаде писмено искане за издаване на лицензи за управление на данъчни складове до директора на Агенцията "Митници".

В законопроекта е записано, че ДПК не може да се приватизира и срещу нея не може да се открива процедура по несъстоятелност. ДПК ще се ръководи от изпълнителен директор, а членовете на управителния съвет ще се назначават от министъра на икономиката. Контролът върху дейността му ще се осъществява от Агенция „Митници“.

В мотивите е записано, че „създаването на държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запасите от нефт и нефтопродукти чрез специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитието на нови. Оптималното управление на петролните бази на предприятието и изграждането на нови бази и бензиностанции ще подобри и конкуренцията на пазара на горива“.

Държавата твърди, че с изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанции, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. „Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество“, пише още в мотивите.Подкрепи Economic.bg