Целим минимални загуби по \"Околна среда\"

Новата оперативна програма трябва да се стартира много бързо, заяви министър Василева

Ивелина Василева пред Economic.bg

Целим минимални загуби по \

Снимка: Стоян Йотов

148 ~ 2 мин. четене
Първият приоритет на Министерството на околната среда и водите е Оперативна програма "Околна среда и развитие". Както стана ясно по време на днешния форум, състоянието далеч не е розово. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред Economic.bg

Има сериозно забавяне по отношение на старата оперативна програма 2007-2013 г. и съответно по отношение на подготовката на новата. Основните проблеми са свързани със спиране на средства от Европейския съюз. Вследствие на това има спиране на разплащанията към бенефициентите. Необходимо е да бъдат положени много усилия, за да се намали рискът от загуба на средства, обясни Василева.По думите й безспорно ще има загуба на средства, въпросът е да се минимизират и да се ускори управлението на проектите, за да се завършат навреме. По отношение на подготовката на новата оперативна програма, Ивелина Василева заяви, че е необходимо да се стартира много бързо.

Министърът коментира, че последствията от спрените оперативни програми вече са видими и това е създало немалко проблеми по отношение на създаването на оборотни средства от общините към изпълнителите на строителните дейности. Това дава отражение и върху националния бюджет, тъй като служебното правителство осигури сериозен финансов ресурс - 700 млн. лв., за да продължат плащанията по двете оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие". Василева поясни, че ОП "Околна среда" е задлъжняла към бюджета с над 1 млрд. лв. Това е негативният финансов ефект от спирането, поясни Василева.

По отношение на изпълнението на целите на програмата, има забавяне на инфраструктурата в двата сектора "Води" и "Отпадъци", където има изоставане по отношение на изпълнение на директивите. Василева подчерта необходимостта от управление и минимизиране на ефектите в максимална степен.

Сред основните приоритети на министерството е разработването на законодателна рамка, която да доведе до модернизирането на политиките в сектора, свързан с околната среда и климата.
Подкрепи Economic.bg