От 1 юли започва приемът на заявления за помощи за отопление

Размерът на помощта ще бъде увеличен значително

От 1 юли започва приемът на заявления за помощи за отопление

Снимка: Pixabay

Приемането на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. започва на 1 юли. Лицата и семействата, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес. Срокът за приемане на документи е до 31 октомври 2019 г. 

През новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“ в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т.г., съобщават от Агенцията за социално подпомагане, като поясняват, че увеличението с 5.7 %   на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 г.) с целева помощ за отопление бяха подпомогнати 209 647 случаи на лица и семейства.
Коментари: 0