Корупцията и работната ръка спъват германския бизнес в България

Недостигът на квалифицирани кадри е основно предизвикателство, отчитат предприемачите

Корупцията и работната ръка спъват германския бизнес в България
1544 ~ 3 мин. четене

Недостигът на квалифицирани кадри е основно предизвикателство пред германския бизнес у нас. Това сочат резултатите от тазгодишната анкета за бизнес средата в България, която Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) провежда ежегодно сред своите членове. Въпреки този проблем близо половината от германските предприемачи планират повече инвестиции у нас тази година.

Безспорно 
едно от най-големите предизвикателства пред работодателите у нас е недостигът на квалифицирана работна ръка, резултат от нестихващата емиграцията, демографската криза и незадоволителното качество на образованието, което се предлага у нас. 48% от предприятията заявяват готовност да наемат нови служители, докато 7% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. Резултатите остават непроменени в сравнение с миналогодишното изследване.

По-голямата част от участниците (53%) оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна, като 44% вярват, че през настоящата година общото състояние на икономиката в страната ще се подобри. Компаниите са по-големи оптимисти по отношение на собствения си бизнес. 63% от анкетираните заявяват, че състоянието на предприятията им ще се подобри през тази година като 49% разчитат на повишаване на износа, а 46% планират повече инвестиции през 2018 г. На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 88% от анкетираните фирми членове на ГБИТК отговарят положително (за сравнение, в миналогодишното допитване 90% от анкетираните са отговорили утвърдително).

За поредна година страната ни е в дъното на класацията по качеството на академичното образование. Малко над 20% от анкетираните смятат, че у нас се подготвят кадри, отговарящи на изискванията на пазара на труда. При професионалното образование се наблюдава известно подобрение. Като конкретни мерки за справяне с кризата инвеститорите виждат привличането на българите от чужбина, наемането на служители от трети страни и инвестиции в образованието. Около 10% е ръстът в разходите за работна ръка, който работодателите планират. Покачващите се разходи за труд и недостатъчната продуктивност също притесняват работодателите.

Членството на България в Европейския съюз безспорно е едно от конкурентните предимства на страната ни. 83% от запитаните са доволни или много доволни. Все повече компании подкрепят влизането на страната в еврозоната - 48% (2017: 42%), 36% са по-скоро притеснени от навлизането на единната европейска валута.

Корупцията, липсата на върховенство на закона, както и недостатъчната прозрачност при обществените поръчки продължават да са сред основните предизвикателства пред бизнеса у нас. 72% от анкетираните не са доволни от напредъка с борбата с корупцията и престъпността. Макар и минимално е нараснало доверието в публичната администрация. По отношение на политическата и социална стабилност нивото на удовлетвореност е малко над средното за Централна и Източна Европа. Не така стоят нещата с предвидимостта на икономическата политика обаче.                                       

Що се отнася до данъчната тежест и цената на работната ръка, България за поредна година заема челните места в класацията сред останалите 16 страни в Централна и Източна Европа, провели паралелно анкетата – съответно първо и второ място.

Разделени са мненията отнасящи се до ролята на Българското председателство на ЕС като катализатор на икономиката. 44% смятат, че то ще окаже катализираща роля. Точно толкова са и скептично настроените.

108 фирми членове на ГБИТК се включиха в допитването, което се проведе от 1 февруари до 1 март 2018 г. едновременно в 15 страни от Централна и Източна Европа. 71% от взелите участие фирми влизат в категорията малки и средни предприятия. Големите предприятия, с повече от 250 служители, са 29%. Проучването е своеобразен барометър на бизнес климата и откроява силните и слабите страни на България като бизнес дестинация.

По данни на Германската статистическа служба стойността на търговския стокообмен между България и Германия през изминалата година достига нов рекорд - 7.51 млрд. евро, което е ръст от 12.7% спрямо предходната година. Българският износ се развива изпреварващо в сравнение с вноса от Германия. Търговският дефицит за Германия е в размер на 136.6 млн. евро. Страната ни е изнесла стоки на стойност 382 млрд. евро за Германия (ръст от 20.1%  спрямо предходната година), а вносът възлиза на 3.68 млрд. евро (нарастване с 6% в сравнение с предходната година). Стойността на германските инвестиции у нас за 2017 г. е 130.7 млн. евро по данни на БНБ.

Коментари: 0