5 държави произвеждат 80% от ядрената енергия в ЕС (графики)

През 2016 г. атомните електроцентрали във всички страни членки са произвели 839.7 хил. GWh

5 държави произвеждат 80% от ядрената енергия в ЕС (графики)

Снимка: Pixabay

6234 ~ 2 мин. четене

През 2016 г. в половината държави членки на Европейския съюз функционират ядрени реактори. А Франция самостоятелно осигурява половината от електроенергията, произведена от ядрени мощности в Блока. Това става ясно публикуваните днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

България е сред 14-те държави в ЕС, в които работят атомни енергийни мощности. Другите са Белгия, Чехия, Германия, Испания, Франция, Унгария, Нидерландия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. В останалите 14 държави членки на ЕС няма ядрени съоръжения.

През 2016 г. брутното производство на електроенергия от ядрени централи в държавите-членки възлиза на 839
.7 хил. гигаватчаса (GWh). С други думи, ядрените централи генерират около 1/4  (25.8%) от произведената в ЕС електроенергия през 2016 г.

Франция е най-големият производител на ядрена енергия с 48% дял от общото количество на ЕС през 2016 г. Следват Германия (10%), Великобритания (8.5%), Швеция (7.5%) и Испания (7%). Заедно тези пет държави членки представляват повече от 80% от общото количество електроенергия, произведена в ядрени съоръжения в блока.


Спад на производството на ядрена енергия в ЕС през последното десетилетие

С течение на времето могат да се разграничат две различни тенденции по отношение на производството на електроенергия от ядрената енергия. От 1990 до 2004 г. общото количество електроенергия, произведено в ядрените съоръжения в ЕС, се е увеличило с 27%, достигайки връх от 1 008.4 хил. GWh през 2004 г. Въпреки това между 2004 и 2016 г. общото производство на атомна енергия в ЕС е намаляло със17 %.

От 1990 до 2016 г. повечето от държавите-членки, които експлоатират ядрени съоръжения, увеличиха производството на електроенергия от ядрени източници. Това се отнася особено за Чешката република (+91.5%), следвана от Франция (+28.4%), Словения (+23.6%), Словакия (+22.7%), Финландия (+20.7%), Унгария (+16.9%), Холандия (+ 13.1%), Великобритания (+9.1%), Испания (+ 8,0%) и България (+7.5%). За разлика от тях, Литва отбеляза най-значително намаление, тъй като затвори своите ядрени съоръжения през 2009 г., след това е Германия (-44.5%) и Швеция (-7.6%).


Коментари: 0