42% от престъпленията у нас сa разкрити през 2015 г.

Най-голям дял са тези против собствеността

42% от престъпленията у нас сa разкрити през 2015 г.

През 2015 година в България са регистрирани общо 107 870 престъпления. От тях разкрити са 45 281 или 42%, това показват данни на МВР от "Доклад по прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015 г.", публикуван днес на сайта на Прокуратурата на Република България.

Най-много са престъпленията против собствеността, които са 54,5% от общия брой престъпления, следват общоопасните с относителен дял 22,5%. 10,5% от престъпленията са икономически, а тези против личността са 3,9%.

Общата регистрирана престъпност намалява с 5,4% спрямо 2014 г. (114 004 регистрирани), и с 1,7%, спрямо 2013 г. (109 744 регистрирани).

Нивото на разкриваемост на престъпления се увеличава с 4,4 пункта, спрямо 2014 г., и с 4,7 пункта спрямо 2013 г. През годината разкритите престъпления са 45 281 (42%), докато през 2014 г. са 42 839 (37,6%), а през 2013 г. – 45 566 (37,3%). От минали години са разкрити 10 984 престъпления, при 11 676 за 2014 г. и 12 542 за 2013 г. 

Целия доклад може да видите тук

Коментари: 0