66% от завършилите средно образование напускат родните си места

При оптимистичен сценарий България може да достигне нулев естествен прираст

66% от завършилите средно образование напускат родните си места

66% от децата, завършващи средно образование, са заявили, че ще напуснат родните си места, след като завършат заради липсата на работа. Всеки четвърти ученик смята, че получава лошо образование в мястото, където живее. Това коментира проф. Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет, по време на конференция за демографското развитие на населението в България за периода 2012 – 2030 г.

На събитието бе представен официален доклад на БАН, разработен по инициатива на МТСП, очертаващ перспективите пред демографската политика в страната.

При целенасочени дейности страната може да постигне увеличаване на раждаемостта до 10-11 промила и да намали смъртността до 11-12 промила, а най-оптимистичният сценарий е достигане на нулев естествен прираст.  Това обяви проф. Митко Димитров от БАН.

Данните в последните години показват, че по отношение на раждаемостта България се движи заедно с останалите страни в Източна Европа. Темповете на раждаемост нарастват до 2008 г., но след това при всички държави спадат рязко. В същото време смъртността, която у нас е над 15 промила, надхвърля средните както за Източна Европа, както и за цяла Европа. „Ето защо за подобряване на демогравската картина резерви могат да се търсят именно при този показател”, каза Димитров.

Изследванията показват още, че с 20% може да бъде намалена преждевременната смъртност, което се равнява на 15 000 – 20 000 спасени живота. Три групи болести дават 80% от смъртността във всички възрастови групи – сърдечно-съдови, онкологични заболявания и външни фактори напр. катастрофи. „Проблем на настоящата политика е, че едва 20% от бюджета на НЗОК е заделен за превантивни мерки”, коментира депутатът Хасан Адемов.

Учените призоваха за по-активна политика за привличане на емигранти и завръщане на българите от чужбина, което може да осъществи с повишаването на работните места и, ако страната  достигне 2/3 от средния БВП на ЕС. Друго предложение в тази насока е да се отпускат  поне 4000 стипендии за етнически българи, които да се върнат да учат в у нас.

По отношение на бежанския въпрос България трябва да определи квота и да има ясна политика, като това е много по-добро решение, отколкото пълен отказ на страната да приема бежанци.

Експертите от БАН предлагат улесняване на достъпа до детски градини, възможност неправителствените организации да предоставят социални услуги за деца, добавките и социалните помощи да се диференцират според броя родени деца, като особено силно да се насърчи раждането на второ дете. Те призоваха още за намаляване на броя на децата в детските градини, задължително предучилищно образование за децата на 4,5 и 6 години, както и размерът на делегирания държавен бюджет да зависи от качеството на образование.

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин подкрепи инициативата на БАН и изрази готовност темата за демографията да влиза ежегодно в Народното събрание. В рамките на следващите две седмици тя ще бъде обсъдена от депутатите.

Той подкрепи мерките на институцията за стимулиране на работещите родители. В тази връзка министърът посочи предвидените промени в данъчния кредит - за едно дете намалението на данъчната основа е 200 лева, за две - 400 лева, за три - 600 лева, което се равнява на половината от досегашните детски плащания.

Според него идеята за различен размер на детските според образованието на децата е трудна за прилагане, тъй като често разходите за малки деца са по-големи от тези за деца в по-висока образователна степен

Коментари: 0